Soru

Firdevs Cenneti İstemek

Tesbihatte ve sair dualarda neden hep cennet'ül firdevs için dua ediyoruz. Diğer yüksek makamlar için dua etmiyoruz?

Tarih: 28.09.2021 14:19:09
Okunma: 5509

Cevap

Firdevs lügat manası olarak; ‘’Her çeşit bitkiyi içinde barındıran bahçe, bostan, Cennetin tamamı veya bir bölümü için kullanılan isimlerden biri, Cennette altıncı kat, güzel bahçe ve Cennetin en yüksek yeri’’ gibi manalara gelmektedir.

Çeşitli rivâyetlerde Firdevs Cenneti'nin güzellikleri dile getirilmiştir. Bütün âyet, hadis ve âlimlerin yorumlarından Cennetin birçok tabakası olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalardan bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha güzel veya daha faziletli olması sebebiyle isimleri bize bildirilmiştir. Firdevs Cenneti mertebece en yüksek olan Cennet tabakasıdır. [1]

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur: “İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı.”[2]

Evet, insanların dünyada elde ettikleri makamlarına göre Allah (cc), ahirette farklı cennet tabakaları yaratmıştır. Cennetin birçok tabakası vardır. Âyetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennetin en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da birçok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ'nın ‘Nâim Cennetleri’ veya ‘Firdevs Cennetleri’ şeklindeki çoğul ifade eden âyetleri buna delildir.

Ayrıca Ümmü Hârise hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin (sav) dilinden ifade olunmuştur. Hz. Enes (ra) anlatıyor: Ümmü Hârise (ra) Resûlullah'a (sav) geldi ve: "Ey Allah'ın Resulü! Bana Hârise'den haber ver!" dedi. -Harise, Bedir günü isabet eden serseri bir ok sebebiyle ölmüştü.-

Kadın devamla: "Eğer cennetteyse sabredeceğim, değilse (dünya evinde olduğum müddetçe) ağlamaya devam edeceğim" dedi.

Hz. Peygamber Aleyhissalâtu vesselâm: "Ey Ümmü Hârise! (Cennetin tek bir bahçe olduğunu mu sanırsın?) Cennette bahçeler var. Senin oğlun ise, Firdevs-i a'lâ'ya kondu" buyurdular. (Bunun üzerine kadın gülerek geri döndü.)"[3]

Ebu Hüreyre'den rivâyet edilen başka bir hadîs-i şerifte Hz. Peygamber (sav), Allah’tan Firdevs Cenneti’ni istememiz gerektiğini şöyle tavsiye etmişlerdir:  “Kim Allah'a ve elçisine îmân eder, namazı kılar, zekâtı verir ve ramazânı oruçlu geçirirse; ister Allah yolunda hicret etsin, isterse doğduğu yerde otursun; Allah'ın onu cennete koyması kendisi için bir haktır.”

"Ey Allah'ın Resûlü, bunu insanlara müjdelemeyelim mi?" diye sordular. Allah Resûlü şöyle buyurdu: "Cennette yüz derece vardır ki; Allah Teâlâ bunları Allah yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasında gökle yer arası kadar mesafe vardır. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Muhakkak ki o, cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Onun üstü Rahmanın arşıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar.”[4]

Aynî, "Firdevs, Cennetin ortasıdır (vasatıdır)." cümlesini, Cennetin en iyi yeri veya üstünü olarak yorumlar ve bu görüşüne "Böylece sizi en hayırlı bir ümmet kıldık"[5] âyetinde geçen "vesetan" kelimesini delil getirir.[6]

Özetle ifade etmek gerekirse; aynı manadaki pek çok hadis-i şeriflerde Cennetin çeşitli dereceleri olduğu belirtildiği gibi, Firdevs Cenneti’nin en üst tabakayı oluşturduğu belirtilmektedir. Firdevs cenneti hepsinin yukarısında, hepsinden üstün olduğu için Allah’tan öncelikle Firdevs Cenneti’nin istenilmesi tavsiye edilmiştir.

Gerek âyet-i kerimelerdeki ve gerekse hadis-i şeriflerdeki tavsiyelere istinaden olsa gerek ki; İslâm âlimleri dua ve tesbihatlarına özellikle Firdevs Cenneti’ni koymuşlardır, diyebiliriz.

Bu izahlarla birlikte başka yüksek makamlar da istenebilir ve dualarımızda istiyoruz.

Ayrıca bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/cennetin-en-yuksek-tabakasi-ve-tabakalarin-isimleri


[1] Taberi, Tefsir, Mısır 1954, XVI. 37-8

[2] Kehf, 18/107

[3] Buhârî, Cihad 14, Megâzî 9, Rikâk 51; Tirmizî, Tefsir, Mü'minun, (3173)

[4] Buharî, Tavhid, 22; Müslim, İmare, 46

[5] Bakara, 2/143

[6] Aynî, Umdetü'l-Kârî fî Şerhi Sahihi'l-Buhârî, Istanbul 1309, VI, 539


Yorum Yap

Yorumlar