Soru

Hz. İsa'nın Babasız Dünyaya Gelmesinin Hikmeti

124 bin peygamber arasından Hz İsa'nın (as)  babasız dünyaya gelmesindeki hikmet nedir?

Tarih: 11.01.2024 16:26:25
Okunma: 211

Cevap

“Şübhesiz ki Allah katında Îsâ'nın (babasız yaratılışının) misâli, Âdem'in misâli gibidir. (Allah) onu (da babası olmadan) bir topraktan yarattı, sonra ona “Ol!” dedi, (o da) hemen oluverdi.”[1]

Kâinat üzerinde icra eden tabiat kanunları daha doğrusu adetullah kanunlarının her biri, esasında ilahî bir emirdir ki Rabbimizin iradesinin bir cilvesini göstermektedir. Mesela ateşin yakıcı olması, ısı ve ışık vermesi tabiatı gereğidir. Lakin bu tabiat bir emr-i ilahidir dolayısıyla külli irade olan Rabbimizden bağımsız değildir. Öyle ki alışılagelmiş tabiatının haricinde bir emir aldığı vakit bu kanunun dışına çıkmış ve Hz. İbrahim (a.s)'ı yakmamıştır.

Bediüzzaman Hazretleri Lemalar isimli eserinde “Hiçbir kanun yoktur ki; şüzûzları ve nâdirleri bulunmasın ve hâricine çıkmış ferdleri olmasın.[2] diyerek bu konuya değinmiştir. Yani kâinat üzerinde ki kanunların istisna ve nadiratları görülebilir ve görülmektedir.

Konu özelinde düşünürsek, canlıların çoğunluğu bir anne ve babadan daha doğrusu bir dişi ve erkekten dünyaya gelir. Bu ilahî bir kanundur. Lâkin bu kanunun dışında kalan yaratılışlar da elbette vardır. Mesela gözümüz önünde gördüğümüz bütün hayvanların ilk atası bu kanun haricinde dünyaya gelmiştir. Tıpkı Hz. Adem (a.s) gibi anne- babasız yaratılmışlardır. İşte insan türünden de şüzuzat nevinden yani kanun dışı olarak dünyaya gelen iki insan vardır ki bunlar Hz Adem (a.s) ve Hz İsa (a.s)’dır.

Şüzûz: kanun dışı, müstesna olan anlamına gelmektedir. Rabbimizin Hazret-i Îsâ (a.s) babasız yaratması da şâzdır yani tabii kanunların dışında müstesna bir haldir. Cenab-ı Hak bazen bu şekilde kanunlar haricinde irade göstermektedir. Ta ki icra eden her bir kanunda irade ve ihtiyarının hükmettiğini akıl sahiplerine göstersin. Zira bazen insan tabiat kanunlarına karşı ülfet yani alışkanlık göstererek yaratılıştaki ilahî irade ve kudreti fark edemiyor hatta tabiat kanunlarına bir hakimiyet vermeye kadar gidebiliyor.

İşte Rabbimiz bu şekilde kendi koyduğu kanunların dışında irade göstererek hem kendi iradesinin kanunlara mahkûm olmadığını hem de her bir kanunun emir tahtında hareket ederek iş gördüğünü bizlere göstermektedir.

Elbette Yüce Allah, sonsuz hikmet sahibidir. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmış olmasında da bizim bilemediğimiz daha başka çok hikmetler ve gayeler mutlaka vardır. Kulluk edebine uygun olan ise; Allah'ın sonsuz hikmet ve iradesine iman etmektir. Mük O'nundur, yaratan O'dur. Dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir. Her işi sonsuz hikmet ve gaye üzeredir. 


[1] Âl-i İmrân, 3/59.

[2] Lemalar 36.


Yorum Yap

Yorumlar