Soru

Kainat Kusursuz mu

Kainatın yaratılışı kusursuz mudur? Öyle ise mahlukatta zahiren noksan olarak görülen şeylerin hikmeti nedir? 

Tarih: 27.10.2019 18:14:16
Okunma: 2391

Cevap

Tüm Kainat Allah'ın sanatı olması münasebetiyle kusursuzdur denilebilir. Bütün kusur, eksik ve noksanlıklar Yaratıcıya değil yaratılanlara mahsustur.

Mahlukatta nadiren görülen uzuv (organ) eksikliği Cenab-ı Hakk'ın haşa kusurlu yaratması değil "Şuzuzat" diye tabir ettiğimiz durumlardır.

Şuzuzat nedir?

Şuzuzat; Kaide ve kanun dışı kalmak, muhalif olmak anlamına gelir.
Allah kanunlarında uyguladığı nizam ve intizamla, kudretini ve işlerinde hiçbir tesadüf olmadığını gösterir. Kanunlarının dışına çıkarak uyguladığı fiilleriyle de, kendi kanunlarının mahkumu olmadığını ispat eder. Buna şuzuzat denir. Allah şuzuzat ile her şeyin, her an O’nun idaresinde ve O’na muhtaç olduğunu göstererek, tüm sebepleri de kendisinin yarattığını cinlere ve insanlara ilan eder.
Bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için anne ve babasının olması gerekir. Bu bir yaratılış kanunudur. Lakin Allah Hz. İsa’yı babasız dünyaya göndermiştir. Yani kendi koyduğu kanunlarının dışına çıkarak kanunlarının mahkumu olmadığını kullarına ispat etmiştir. Bu şuzuzattır.

Bunun dışında başka hikmetleri de olabilir. Mesela, kendisinie verilen nimetin kıymetini anlamaya ve bilmeye vesile olabilir.

Hem bu tarzda bize göre olan eksikler Allah için kusur ve eksiklik değildir. 

Yani her kanunun bir istisnası vardır. Bu istisnalar Allah'ın iradesini ve meşietini gösterir. Mesela İsa (as) babasız dünyaya gelmesi Allah'ın bizzat tasarruf ettiğini gösterir. Hem bazı kimselerin beş parmak yerine altı parmağı olabiliyor. İkizler birbirine yapışık doğabiliyor. Bunun gibi bitikilerde ve hayvanlarda da istisnai haller vuku buluyor. Bu durumların hepsi İlahi Kanunları istisnalarıdır. Bu kanunlar bizim içindir. Cenab-ı Hak isterse bu kanunların dışına çıkabilir. Kanunlar Allah için zorunlu unsurlar değillerdir.


Yorum Yap

Yorumlar