Soru

İnternetten Video, Kitap, Program İndirmenin Hükmü

İnternetten video, program ve kitap indirmek kul hakkına girer mi?

Tarih: 15.03.2023 15:05:43

Cevap

Program, kitap vb. dijital ürünler lisanslı ise ve kul hakkı ortaya konmuşsa o zaman o tür programların kullanılması caiz olmaz, kul ve emek hakkı olur. Ancak bazı kurum veya şahıslar izin veriyorlar veya karışmıyorlar. Bu noktada kişisel olarak faydalanmak olabilir. Bunun yanında çoğaltmak, para kazanmak veya ticaretini yapmak caiz değildir. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü şöyledir:

“Başkasının emeğini gasp anlamına gelecek her iş, tutum ve davranış, kul hakkı sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluk ise, söz konusu hak sahibine iade edilmedikçe veya helallik alınmadıkça ortadan kalkmaz.
İslâm emeğe büyük değer verir, haksız kazanca karşı çıkar. Kur’ân-ı Kerim’de, “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”[1] buyurulur. Hz. Peygamber de (s.a.s.) emeğin hakkının verilmesini değişik hadisleriyle ifade etmişlerdir. Bunlardan birinde “Hiçbir kimse, elinin emeği ile kazandığını yemekten daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah’ın peygamberi Dâvûd da kendi elinin emeğini yerdi.”[2] buyurmuşlardır.
Teknolojinin geliştiği, insan emeğinin çok değişik şekil ve ortamlarda tezahür ettiği günümüzde aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu olmaktadır. Bu hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda, o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir.
Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.” (DİYK)

 

[1] Necm, 53/39.

[2] Buhârî, Büyû’, 15.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar