Soru

Hz Adem ve Havva

Hz Havva'nın Hz Adem'in sol kaburga kemiğinden yaratıldığı bir ayette yer alıyor. Erkekler topraktan kadınlar da kaburga kemiklerinden mi yaratıldığı anlamına geliyor. İnsan topraktan yaratılmıştır derken Hz Havva'nın sol kaburga kemiğinden yaratılması bir çelişki midir?

Tarih: 29.08.2016 04:23:42
Okunma: 7769

Cevap

Öncelikle bunda bir çelişki yok. İnsan topraktan yaratılmıştır. Hz Havva’nın  hz Adem'in kaburgasından yaratılması bu gerçeği değiştirmez. Çünkü insanlığın atası hz Adem’dir. Yani bütün insanlar Adem (a.s) dan türemişlerdir buna hz Havva da dahildir. Adem (a.s)da topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla insanlar topraktan yaratılmışlardır. Ayeti kerimelere dikkat edilirse ayetlerde bu gerçeği ifade ediyorlar.

Ayetler de insanlığın Adem(a.s)dan türediğini ifade etmektedirler.

O'nun âyetlerinden (kudretinin delillerinden)dir ki, sizi bir topraktan yarattı. (Rum -20)

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. (Secde-7)

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun(Nisa-1)

Ayet-i Kerimede geçen "İnsan" dan maksat, Hz.Ademdir. Çünkü o, insanlığın atasidır. Topraktan ilk yaratılan beşerdir. İnsanlık onun neslinden türemiştir.(Taberi tefsiri)

Hasılı âyetin anlamı; "Ey Kureyş, ey Arap kabileleri, ey Arap ve Arap olmayan Âdem soyları ve ey Âdem evlatları! Allah sizin hepinizi bir sülale, bir tek cins, bir cemiyet, bir ümmet olmak üzere bir nefisten, bir tinet ve ruhtan yarattı. Şimdi siz "Biz bir nefisten değil, iki nefisten, bir baba ile bir anadan, bir Âdem nevi ile bir Havva nevinden yaratıldık" mı diyeceksiniz? Bu size doğru gibi gelebilir. Fakat Allah, o nefsin eşini de ondan kıldı. Âdem nefsi, veya beşerî nefis veya insani nefis denilen o bir tek nefsin eşi olan dişisini de, yani Havva'yı da ondan yaptı ve onun cinsinden kıldı. Aynı bir nefisten, onun parçası veya eşi olarak hem erkek, hem dişi yarattı. Tabiattaki tekdüzeliğin zıddına olarak aynı kökten ikinci bir tür yaratıp öbürüne çift, yani eş yarattı. Ve bu suretle onun eşini de kendi cinsinden kıldı. Erkekleri Âdem'den yaratıp da kadınları başka bir kökten başka bir cinsten yaratmadı. İnsanın eşini yine insandan yaptı. Şu halde erkek bir nevi insan, kadın bir nevi insan olmakla beraber ikisi de aynı kökten, aynı cinstendir.(Hak dini kuran dili- Elmalı tefsiri)

Bİr hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz(s.a.s) şöyle buyurmaktadır

 

"... Sizler, Ademoğullansınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır.( Ebu Dâvûd, K. el-Edeb, bab: 111, Hadis No: 5116/Tİrmizî, K. Tefsir el-Kur'an, Sure 49 Hadis No: 3270)


Yorum Yap

Yorumlar