Soru

Hizbul Kurân nedir?

Hizbul Kur'an diye Üstadın tarif ettiği münacatın aslı nedir ve nerden gelmiştir ve Cevşenül kebirin içinde var mı? Başka bir ismide var mıdır?

Tarih: 26.09.2014 16:20:23
Okunma: 50732

Cevap

Hizbü'l-Kur'ân, Kur'ân'dan ilhamen yazılmış manevî bir tefsir olan Risale-i Nur'un kaynağı olan âyetlerden bizzat Üstad Bediüzzaman tarafından derlenmiştir. Hizbü'l-Ekberi'l-Kur'ânî ve Hizbü'l-Kur'âni'l-Muazzam şeklinde iki ismi vardır. Hizbü'l-Kur'ân diye kısaca ifade edilse de asıl isimleri bu ikisidir. Kısaca Büyük Cevşen diye anılan evrad kitabında Hazret-i Osman (ra)'a ait başka bir Hizbü'l-Kur'ân daha vardır. Onunla karıştırılmamalıdır. Bu Hizbü'l-Kur'ân Hayrat Neşriyat tarafından Hüsrev Efendi hattıyla yakın zamanda basılıp neşredilmiştir.

 Bediüzzaman Hazretleri Hizbü'l-Kur'ân'ı şöyle tarif eder:

"O Hizb-ül Ekber'deki âyât; bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir." (Kastamonu Lâhikası)

"Hizb-ül Kur'an-ül Muazzam'ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem'etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur'anın bir nümune-i kudsîsi; hem tamam Kur'anın tevafuklu tab'ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî ve lafzî ve manevî parlak bir i'caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var." (Emirdağ Lâhikası)


Yorum Yap

Yorumlar