Soru

Hayrın Sureten Menfi ve Ademi Olması

Evet, ekseriyet-i mutlaka ile, hayır ve mehâsin ve kemâlât, vücuda istinad eder ve ona râci olur. Sureten menfi ve ademî de olsa, esası sübutîdir ve vücudîdir. Dalâlet ve şer ve musibetler ve mâsiyetler ve belâlar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayası ademdir, nefiydir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik, ademden geliyor. Çendan suret-i zâhirîde müsbet ve vücudî de görünseler, esası ademdir, nefiydir. (Lem’alar,13. Lema, osmn. 73) Burada geçen “hayrın sureten menfi ve ademi olması” ile “şerrin de sureten vücudi esasının da ademi olmasını” nasıl anlayabiliriz”

Tarih: 7.12.2018 00:29:30
Okunma: 2238

Cevap

Buradaki sureten ifadesi hem menfi hem de ademi olarak değerlendirilebilir.

Hayrın Sureten menfi olması; kısas gibi, cihad gibi, had cezası gibi şeylerle alakadardır. Bazı hayırlar ve güzellikler görünüşte zararlı gibi, yok etmek gibi görünebilir. Mesela kısasta biri öldürülüyor. Görünüşte ademi bir şey, ama kısasta hayat vardır. Veya cihat esnasında vatanı ve masumları korumak adına düşmanı öldürmek sureten menfi de gözükse esası hakikati hayırdır.

Hayrın Sureten ademi olması; bazen müminin günahlara girmemesi, bir eylem ve fiilde bulunmaması, hiçbir şey yapmaması, bir nevi hareketsiz kalması sureten, görünüşte ademe taalluk eder. Bu hal ve eda bir nevi ademi olarak gözükür. Fakat müminin o “ademi davranışları” hayrı netice verdiği için hakikatte esası sübuti ve vücudidir. Bu eylemsizlik kişiye ebedi bir saadeti kazandırdığı için cennet onun için vücudidir. Yani gerçek bir hayrı, saadeti ve huzuru kazandırır 

Şerrin sureten müsbet ve vücudi görünmesi; şer ve dalalet yolunda giden güruhlar, insanlığı ifsad etmek için birçok plan proğram ve organizasyonlar yaparlar. Mesela şer odakları toplumu bozmak için gazete, radyo ve televizyon gibi medya araçlarıyla çok büyük paralar harcayarak büyük bir faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetler zahiren bir şey vücuda getirmek, oluşturmak ve de yapmak gibi görünse de aslında ifsat ve bozmak amaçlı olduğu için esası ademdir, nefiydir. Vücuda getirmek istedikleri şey aslında günaha harama ve dalalete götürdüğü için fiili bir durum gözükür fakat bu fiili durum insanlığı boşluğa, karmaşaya, huzursuzluğa, elemlere girdaplara sürükler. Ebedi bir cennet ve saadet yerine ebedi bir cehennemi netice verdiği için şerdir, ademdir, nefiydir. 


Yorum Yap

Yorumlar