Soru

Dabbetül Arz

Risalelerde bir çok konuda açıklama yapılmıştır. Dabbetül Arz hakkında bir açıklama var mıdır?

Tarih: 18.10.2017 14:45:12
Okunma: 6007

Cevap

Ama dâbbetü’l-arz, Kur’ân’da gayet mücmel bir işaret ve lisân-ı hâlinde kısacık bir ifade ve bir tekellüm var. Tafsîli ise, ben şimdilik başka mes’eleler gibi, kat‘î bir kanâatle bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: لاَيَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّأ اللّٰهُ nasıl ki kavm-i Firavun’a, çekirge âfeti ve bit belâsı; ve Ka‘be’nin tahrîbine çalışan kavm-i Ebrehe’ye, Ebâbîl kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyânın ve Deccâlların fitneleriyle bilerek ve severek isyana ve tuğyâna; ve Ye’cûc ve Me’cûc’ün anarşistliğiyle fesâda ve canavarlığa giden ve dinsizliğe ve küfür ve küfrâna düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Zîr u zeber edecek. اَللّٰهُ اَعْلَمُ o dâbbe bir nev‘dir. Çünki gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yere ve herkese yetişemez. Demek dehşetli bir tâife-i hayvâniye olacak. Belki اِلَّأ دَٓابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَأَتَهُ âyetinin işaretiyle o hayvan, “dâbbetü’l-arz” denilen ağaç kurtlarıdır ki, insanların kemiklerini, ağaç gibi kemirecek. İnsanın cisminde, dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler îmân bereketiyle, sefâhet ve sû’-i isti‘mâlâttan tecennübleriyle kurtulacaklarına işareten, âyet îmân hususunda o hayvanı konuşturmuş.

Siracun Nur Mecmuası-Beşinci Şua-Shf:288


Yorum Yap

Yorumlar