Soru

Cinlerin Varlığını İnkar Eden Dinden Çıkar mı?

Cinleri inkar eden dinden çıkar mı?

Tarih: 10.02.2024 22:54:33

Cevap

Allah'ın halifesi ve çeşitli ahkam ve ibadetle mükellef olan insanın aslı toprak olduğu ve topraktan neş'et eden gıdalarla beslendiği gibi, Cin de çeşitli ahkam ve ibadetle mükellef olup ateşten yaratılmış bir çeşit yaratıktır. Varlığında şüphe yoktur. Kur'ân-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve icma-ı ümmetle sabit olduğundan varlıklarını inkâr etmek küfürdür. Kur'ân-ı Kerim, cinler hakkında birçok ayet serdetmiştir. Hatta Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ve onların ismini anıp, durumlarını açıklayan Cin Sûresi de vardır. İnsanların bir kısmı mü'min, bir kısmı kafir olduğu gibi cinlerin de bir kısmı mü'min, bir kısmı kafirdir.”[1]


[1] Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, Baskı Yok, (İstanbul: Yasin Yayınevi, trhsz), c: 1. s: 56.


Yorum Yap

Yorumlar