Soru

Müminler Kardeştir

Diyorlar ki, "hepimiz ademin çocuklarıyız". O halde bütün insanlar kardeş olmuyor mu? herkes kardeşiyle evlenmiş olmuyor mu? Bunu bir izah eder misiniz?

Tarih: 25.10.2017 09:14:32
Okunma: 2323

Cevap

Cenabı Hak, her peygambere şeriat dediğimiz, her devrin insanının yaşayışını ve menfaatini gözeterek, insanların ihtiyaçlarına göre bazı hükümler göndermiştir. Allah her ümmete ayrı bir şeriat göndermiştir. Zamanın değişmesiyle ümmetlere gelen hükümlerde de değişiklikler olur ve olmuştur.

Bediüzzaman hazretleri sözler eserinde bu meseleye ışık tutacak bir izahı şu şekilde yapar: “Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir.”

Hz. Ademin(as) çocuklarının evlenme mevzuuna gelecek olursak “bir insan nasıl kendinden bir karın önce doğmuş kardeşiyle evlenebilir” diye olayı bu günün mizanlarıyla tartıp, hüküm vermemiz yanlış olur. Evet herkes öz itibariyle Hz. Ademin çocuklarıdır. Ama kimin kimle evlenebilceğini ve evlenemeyeceğini belirleyen Allah'tır.

Mesela içki yasaklanmadan evvel sahabeler içki içip hatta o hal ile namaz da kılıyorlardı. Cenabı hak içkiyi henüz yasaklamadığı için bu durumdan dolayı o zatların  amel defterlerine de günah yazılmazdı. Olayları değerlendirirken o asrın şeriatını o günün koşullarını Cenabı Hakkın o zamanda buna müsaade edip etmediğine göre değerlendirmek gerekir.

Uzaktan bakılınca çok büyük dağlar çakıl taşları gibi gözümüze küçük görünmekle,bizi yanıltabileceği gibi bu asırdan onlarca asır önce önceye, bugünün mizanlarıyla bakıp o asrın koşullarını, şeriatını düşünmeden durumu değerlendirmek  bizi yanıltabilir

 Bu durumun helal veya haram olması ise temelde Allah'ın emriyle alakalıdır.  Çünkü bir işin kötü olması Allah'ın yasaklamasından dolayı kötüdür, iyi olması da emretmesinden ya da serbest bırakmasından dolayı iyidir.  Yani Allah emreder güzel olur, Allah yasak eder kötü olur. Esas olan da budur.

Özetle, Cenabı Hak, Adem (a.s)'ın çocuklarının evlenmesine, hikmeti gereği belli bir müddet müsaade etmiştir. Bu durumu kabul etmemek bizi şöyle bir çıkmaza götürür ki, şu anda yeryüzünde evli bulunan bütün çiftler, temelde Adem aleyhisselam ve Havva validemizin çocuklarıdırlar. Rabbimizin bu konudaki müsaadesinin hikmetini nazara almadan itiraz edenler, günümüzdeki bütün evlilikleri reddetmeleri gerekir. Çünkü,herkes ortak bir atadan gelmektedir.

Biz müminler olarak, böyle meselelerde sadece aklı değil vahyi esas almamız gerekir zira akıl göz ise, vahiy ışıktır.

 İmam-ı Gazali'nin şu sözünü hiç unutmamalıyız: "Leyse fil imkani ebdeu mimma kâne" 

Yani, olandan daha harikasının olması mümkün değildir.


Yorum Yap

Yorumlar