Soru

Cifir İlminin Ulum-u Riyaziye İle Alakası

Hz. Üstad, ulum-u riyaziye ile ilmi cifrinin münasebetini 1. Şua'da izah etmiş. Bu kısmı biraz izah edebilir misiniz?

Tarih: 19.10.2010 21:47:20
Okunma: 4416

Cevap

Ulum-u riyaziye matematik ve hesab ilimleri demektir. Hz. Üstad'ın 1. Şua'daki bahsi geçen cümlesi şöyledir:

"Ulûm-u riyaziye ulemasının (alimlerinin) münasebet-i adediye (sayılar arasındaki alakalar) içinde en lâtif düsturları ve avamca hârika görünen kanunları, bu hesab-ı tevâfukînin (ebced hesabının) cinsindendirler." (1. Şua)

Matematikte pek çok kurallar, formüller ve hesablama yöntemleri vardır. Mesela bir üçgenin kenar uzunlukları bilinirse, ayrıca cedvelle ölçmeye gerek kalmadan, bir formül sayesinde yüksekliği veya alanı hesablanabilir. Bu da bize sayılar arasında bulunan sabit ve şaşmaz düzenler bulunduğunu gösterir. Bu düzenin kaynağı ise Allah'ın "Mukaddir", (ölçüp biçen) ismidir.

Kur'an da Allah kelamıdır ve harflerden oluşmaktadır. Kur'an harfleri arasında da çok harika düzenler ve formüle edilebilen bağlar vardır. İşte bunu inceleyen ilme, ilm-i cifir denir ve bu ilmin kullandığı formüllerden biri de ebced hesabıdır.

Hz. Üstad'ın yukarıda anlatmak istediği ise kainatta herşeyin bir intizam ve düzen altında olduğu ve bu düzenin bir yansıması sayılar içinde görünüyorsa, bir yansımasının da harfler içinde göründüğüdür.


Yorum Yap

Yorumlar