Soru

Cevşenin Hattı

Büyük Cevşeni Ahmed Hüsrev Efendi mi yazmıştır? Hat olarak

Tarih: 5.07.2021 00:16:15

Cevap

Cevşen-ül Kebir Duası asırlar boyu ümmetin önem verdiği ve çok okuduğu dualardan birisidir. Yani bu asırda yazılmamıştır.  Osmanlı’nın meşhur evliya ve alimlerinden olan Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretleri, Mecmuatü’l Ahzab isimli kitabında İslam tarihi boyunca meşhur olmuş en muteber dua ve zikirleri toplamıştır ve bu kitabı çok şöhret bularak rağbet görmüştür. Bu kitapta Cevşen-ül Kebir Duası da yer almaktadır. 

Eğer Hayrat Neşriyat'tan çıkan Cevşen-ül Kebir duasını soruyorsanız, evet Üstadımız Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin hattıdır. Kendisi bizzat Cevşen-ül Kebiri yazmıştır.

Ayrıca Cevşen-ül Kebir Duası hakkında geniş izah için bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/cevsen-i-kebir-vahiy-mi

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nurda-cevsen-bahsi


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar