Soru

Cevşen Takmak Şirk mi

Cevşen takmak şirk midir?

Tarih: 29.03.2022 15:35:08
Okunma: 1447

Cevap

En güvenilir bir zikir mecmuası olan ve büyük Osmanlı evliyalarından Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin (ks) derlediği Mecmuatü'l-Ahzab kitabında Cevşen’ül Kebir’in başındaki Cafer-i Sadık’ dan (ra) gelen rivayet şöyledir:

"Peygamberimiz (asm)'dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Uhud Dağı’na doğru gidiyordu. Hava gayet sıcaktı. Gök yüzüne baktım ve Allah'a dua ettim. Cebrail (as) nurlara bürünmüş olduğu halde nazil oldu. Cebrail (as) buyurdular: Üzerinden şu zırhı çıkar bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır, dedi. Allah Resûlü: 'Kardeşim Cibril! Bu sadece bana mı yoksa hem bana hem de ümmetime midir?' diye sordu. Cibril dedi ki: Ya Resûlallâh! Bu dua, Yüce Allah'tan sana ve ümmetine bir hediyedir. Bu duanın sevabını Allah u Azimü’ş-Şan’dan gayri kimse bilmez."[1]

Cevşenin okunmasını tavsiye eden bu hadis-i şerifin içinde takmanın da tavsiye edilmiş olduğunu görmekteyiz.

İslam'da böyle mübarek duaların okunması, takılması ve hastalara üflenmesi gibi şeyler vardır ve hakikattir.

Bu hususta Din İşleri Başkanlığı’nın görüşü şöyledir: Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’ân-ı Kerim’den âyetler okumak, caizdir.[2] Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamberin (sav) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir.[3]
Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur’ân-ı Kerim’den âyetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir.[4] Bununla birlikte, cevşen ve muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah’tan beklenilecek şeyleri cevşen ve muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa, o zaman takılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da uyanık olunmalıdır. (DİYK)

 

[1] Mecmuatu’l-Ahzab, 3. cild, sh. 231-232, M. İbn Arabi cildi

[2] (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36)

[3] (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

[4]  (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435)


Yorum Yap

Yorumlar