Soru

Başka Maksatlar

29. mektubun 3. risale olan 3. kısmının 4.nüktesinde geçen başka maksatlardan kat edilen nedir?

Tarih: 10.10.2014 23:45:08
Okunma: 3316

Cevap

 

Bahse konu olan yer şöyledir:

"Dördüncü Nüktesi: Sahîfe-i vâhiddeki tevâfukāttır. Kardeşle­rimle üç dört ayrı ayrı nüshaları mukābele ettik. Umumunda tevâfukāt, matlûb olduğuna kanâatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensihleri başka maksadları ta‘kîb ettiklerinden, bir derece tevâfukātta intizâmsızlık düşmüş. Tanzîm edilse, pek nâdir istisnâ ile mecmû‘-u Kur’ân’da iki bin sekiz yüz altı lafz-ı Celâlin adedinde tevâfukāt görünecektir."

 

 Hâfız Osman'ın 1800'lü yıllarda ayet berkenar ölçüsüyle yazdığı Kur'an-ı Kerim'de tevafuklar görünmeye başlamıştı; fakat renkli değillerdi. Daha sonra bu Mushaf, matbaalarda basılırken başka müstensih hattatlar tarafından aslına bakarak yeniden yazılmıştır." 

Bu müstensihler ise Kur'an'daki Allah lafızları tevâfuklarının -renkli yazılmadığından- farkında değillerdi. Bu sebeble satırları tamamen aynı tutma gayreti içinde olmamışlar ve kendilerine göre bazı tasarruflarda bulunmuşlardır. O maksadlardan bir kısmı, farklı büyüklüklerdeki kendi harf stillerini yazıya yansıtmak gibi şeyler olsa gerektir. Kelimelerin yerlerinde kısmen oynamalar olduğundan tevafuklarda kaymalar meydana gelmişti.

 


Yorum Yap

Yorumlar