Soru

Ahiret Hayatı

Ahiret hayatı nasıldır?

Tarih: 27.02.2018 14:40:04
Okunma: 9776

Cevap

Ahiret kelimesi Arapçada “son, sonraki” anlamına gelen ‘âhir’ kelimesinin müennesidir. Dünyadan sonra gidilecek son ve asıl mekânımız olan ebedî âlemin adıdır.
Ahiret âlemi İsrafil’in (as) Sûr’a ikinci kez üflemesiyle başlayacaktır.

Ahiret kavramının içerdiği manalar:

•İkinci dirilişten sonra mahşer meydanına toplanmaya ‘haşir’ denir. 
•Ömrün nasıl ve nerede harcandığının sorulup insanın hesaba çekilmesine ‘hisab’ denir. 
•İyilik ve kötülüklerin tartılacağı terazi ise ‘mîzan’ dır. 
•Mahşerde, başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere bütün peygamberler, şehitler, âlimler, hayırlı evlatlar gibi Allah’ın seçmiş olduğu kimseler, günahkâr mü'minlerin affını talep edeceklerdir. Buna ‘şefaat’ denir. 
•Kıyamet günü, Hz. Muhammed’in (asm) elinde olup, altında mü'minlerin toplanacağı sancağın ismi 'liva’ül-hamd'dır. 
•Hz. Muhammed’in (asm) ümmetiyle birlikte bir daha susamamak üzere suyundan içecekleri havuza ‘kevser’ denilmektedir. 
•Cennet ya da cehenneme gitmek için üstünden geçilecek köprüye ‘sırat’ denir. 
•Mü'minlerin Allah’ın (cc) lütfuyla girecekleri ve sonsuz güzelliklere kavuşacakları yer ‘cennet’ tir. 
•Kafirlerin ebedî olarak azap çekecekleri yer de ‘cehennem’ dir. 
Günahkâr olan mü'minler ise; günahları ölçüsünde cehennem azabı gördükten sonra cennete girerler.

Ahiret kavramı ile ilgili genel bilgileri verdikten sonra şunu diyebiliriz ki;

Ahiret hayatını cennet ve cehennem hayatı olarak ele alıyoruz.

Cennet hayatı, Rabbimizin mükafatlandırdığı kullarına ikram ve ihsanda bulunduğu mekandır. Birçok noktadan dünyamızdaki nimet ve lezzetlerle benzerlik göstermektedir. Fakat en önemli fark elem, keder, sıkıntı, kasvet, nimetin bitmesi korkusu gibi istemediğimiz durumlar cennette olmayacak. Mesela; ayetlerde sürekli geçen altlarından ırmaklar akan cennet, yenilen yemişlerin yerine hemen yenilerinin yaratılması, tarif edilmez güzellikteki bağlar, bahçeler ve inananlar için hazırlanmış saraylar mevcuttur. Cennetlikler istedikleri zaman birbirlerini ziyaret ederek sohbet edip lezzet alacaklardır. Aynı anda istediği birden fazla yerde olabilecektir. Yine aynı şekilde evlilik hayatı cennet nimetlerinden olacaktır. Kısaca dünyada alıştığımız ülfet ettiğimiz nimetler, ihsanlar, ikramlar ve  manzaralar cennet hayatında elemsiz ebedi olarak cennetliklere ihsan edilecektir.

Cehennem ise; Rabbimizin azap ve ceza yeridir. Cehennemliklerin bir kısmı azaplarını çektikten sonra cennete döneceklerdir. Fakat bir kısım cehennemlikler ise ebedi orada kalacaklardır. Bu dünyada azap, sıkıntı ve işkence olarak bildiğimiz ne varsa bunların  akla hayale gelemiyecek şiddetlileri cehennemde olacaktır. Mesela, ateşte yakma, şiddetli soğukta dondurma, susayınca kan ve irin içirme, bu azapların hiç bitmeyeceği endişesi ve yok etme ile korkutma vs.

Yukarıdaki izahlardan şöyle bir sonuç çıkarırsak; dünyada cennet ve cehennem hayatının nasıl olacağına dair numuneler çoktur. Mesela ibadet ve taatte cennet lezzeti, günah ve isyanlarda ise cehennem elemleri vardır.

 

Ayrıca bakınız:

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/kabir-hayati-ve-azabi

/soru-cevap/cennette-zaman


Yorum Yap

Yorumlar