Soru

Acz ve Fakrın Şefaatçi Olması

Acz ve fakr neden makbûl bir şefaatcidir, besmele ile irtibatı nedir?

Tarih: 9.11.2020 20:07:49
Okunma: 1015

Cevap

Cenab-ı Hak sonsuz kudret ve zenginlik sahibidir. Mahlukatı ise çok aciz ve fakir halde halketmiştir. Özellikle insanı o kadar zayıf ve fakir yaratmıştır ki gücü ancak elinin yetiştiği yere kadardır. Fakat buna rağmen insan iman ile şu kainatın rabbine istinat ederek büyük bir kuvvet elde eder. Bunun sıırı ise o kudrete karşı acizliğini bilmesi ve o zenginliğe karşı fakirliğini bilmesi ile olur. Bu Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu bir hikmet kanunudur. Ve tüm mahlukatta gözükmektedir.

Örneğin; Cenab-ı Hak tohuma ağaç olacak bir istidat vermiştir. O küçüklük ve basitliği ile beraber istidat lisanıyla Allah’a adeta yalvarır. Ey Halıkım bana müsaade et büyük bir ağaç olayım isimlerine mazhar olayım der. Allah onun bu acz ve zaif lisanıyla yapmış olduğu duasını kabul eder ve güneşi, rüzgârı hatta kâinatı onun emrine verir ve o küçücük tohumun başında kocaman bir ağaç halk eder.

Yine nasıl bir tavuğun küçük ve zayıf yavrusu lisan-i acz ile Allah’tan himaye ister. Allah da ona annesini adeta bir muhafız yapar. Korkak tavuk o yavruyu korumak için aslana ve ite saldırır.

Yine nasıl ki zayıf, küçük ve nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya da istemesiyle her istediği ona verilir ve güçlü insanlar ona hizmetkar olur. Hâlbuki kendi kuvvetiyle o istediğini elde etmeye kalkışsa binde birini bile elde edemez. Demek onun güçsüzlüğü ve zayıflığı güçlülerin şefkatini celb edip onları ona hizmetçi yapmıştır.

Aynen öyle de insanın da kudret-i ilahiyeye karşı bu acz ve zayıflığını bilmesi onunla Rabbi arasında en makbul bir şefaat vesilesi olur. Rahmet-i ilahiyeyi üzerine celb eder. Allah da ona öyle sebepleri hizmetçi yapar ki ve öyle işler ona asan olur ki bu insanın gücünün binler derece fevkindedir. Demek bu zaiflikte bir kuvvet ve bu fakirlikte bir zenginlik vardır.

İşte insan besmele ile her işinde, her şeyi elinde tutan ve her şeye kadir olan Cenab-ı Hakk’ın ismini zikrederek O’nun yardımını ve inayetini talep eder. Ya Rabbi ben acizim ve zayıfım sen ise her şeye gücü yetensin bu işimde bana yardımcı ol diyerek onun hususi şefkatini ve yardımını üzerine celbeder. İşlerinde inayetle muvaffak olur.


Yorum Yap

Yorumlar