Soru

14. Lem’anın 2. Makamı

14. Lem’anın 2. Makamında üstadımızın referans almış olduğu Neml Sûresinin 29 ve 30. ayetinin konu ile irtibatı nedir?

Tarih: 24.08.2022 21:56:31
Okunma: 132

Cevap

Hanefîler ve Malikîler, Besmeleyi Tevbe suresi 30. Ayetin dışında diğer surelerde ayet olarak kabul etmemişlerdir.[1] Tevbe suresindeki ayetin tekrarı olarak kabul etmişlerdir. Kuran-ı Kerimde besmele tek bir yerde geçer. O da neml suresinin 30. Ayetidir. Sure başlarında geçen besmeleler bu ayetin tekrarı olarak kabul edilmiştir. Bediüzzaman hazretleri de İmam-ı Malik ve Hanefilere göre Kuran’da sure içinde tek bir yerde geçen bu ayeti referans alarak izah etmiştir.

 

[1] İbn-i Kesir, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri,cillt,2 sh:36, çağrı Yayınları, İstanbul, 1988.


Yorum Yap

Yorumlar