Soru

Mucizat-ı Ahmediyeden

Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi: Şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebze şehâdetini on üç lem‘a ile Nûr Risâlesi’nden on üçüncü dersten işittik. Buradaki 13 lema hangi lemalardır ve 13 üncü ders hangi derstir?

Tarih: 14.08.2014 15:44:41
Okunma: 5781

Cevap

Nur'un İlk Kapsı" isimli risalenin 14. Dersinin ilk 13 Lem'ası kainat kitabını okuyor ve 14. Lem'ası ise Hz. Muhammed asm.ın peygamberliğini ispat ediyor. Bu 14. Lem'a ise, sualinizin kaynağı olan "Reşhalar"ın ilk aslıdır. Oradaki şekli de Reşhalar'dakine benzer ki şöyledir:

 

ONDÖRDÜNCÜ LEM'A: Ondört Reşha'yı tazammun eder.

Birinci Reşha: Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var.

Birisi: Kitab-ı kâinattır ki, bir nebze şehadetini işittin.

Birisi: Şu kitab-ı kebirin âyet-i kübrası olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm'dır.

Birisi de: Kur'an-ı Azîmüşşan'dır.


Yorum Yap

Yorumlar