Soru

Vahşi Hayvanların Rızıkları

Vahşi hayvanların masum hayvanlara saldırarak onları yemeleri hak mıdır? Vahşi hayvanların rızkları masum hayvanlar mıdır?

Tarih: 12.11.2012 16:25:49
Okunma: 5167

Cevap

Bu noktada Bediüzzaman hazretlerinin izahını aşağıya alıyoruz.

"Evet, âkilüllahm(et yiyen) hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler. حَتّٰي يَقْتَصُّ الْجَمَّآءُ مِنَ الْقَرْنَآءِ -ev kemâ kāl- yani, “Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı, kıyâmette boynuzludan alınır” diye ifâde-i hadîsiye gösteriyor. Gerçi cesedleri fenâ bulur. Fakat ervâhları(ruhları) bâkî kalan hayvanât mâbeyninde(arasında) dahi, onlara münâsib bir tarzda, dâr-ı bekāda(beka yerinde) mücâzât(cezaları) ve mükâfâtları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir."(Lemalar) 

 “Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin (anlayışının) anlayamadığı bazı esbab (sebebler) ve hikmetler vardır. Yalnız meşiet-i İlahiyenin düsturlarını hâvi (Allah’ın iradesinin kurallarını içine alan) şeriat-ı fıtriye ahkâmı (yaratılış kanunları), aklın vücuduna (varlığına) tâbi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. 

O şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada (kabiliyete) bakar. Bunlardan husule gelen (meydana gelen) fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir (cezalandırılır). 

Meselâ: Bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan şefkate hissine muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Çünki bu musibet, o muhalefete cezadır. 

Veya dişi bir kaplan, öz evlâdlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak (kendisindeki şefkat ve koruma duygusunu bir tarafa bırakıp), zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hiss-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır.” (Mesnevi-i Nûriye)

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/hayvanlarin-ahiretteki-mesuliyeti

/soru-cevap/hayvanlarin-ahiretteki-durumu


Yorum Yap

Yorumlar

balık baştan kokar misali. halife hükmünde olan insanlar adalete ham uysa belki hayvanlar da hukuka riayet edecekler. Hz.Ömer zamanında bu görülmüş ayrıca Hz. İsa as. geldiğinde de bu tarz olyların görüleceği hadisi şeriften anlaiılıyor. hem belgesellerde gördüğümüz bazı olaylar da hayvanların yaptıklarının vicdanımızı rahatsız etmesi de üstadın görüşünü destekler vaziyette. hem serengeti bir nevi hayvan çiftliğine çevrilmiş gibi. oraları park haline getitmek de bir nevi müdahaledir. hayvanat bahçesinde aslanla ceylan aynı kafese konulmui gibi tahrşk edşici bir durum da var. hem akbabalar hayvanı ölünce yiyorlar. her aslan ve kaplanın da bu hukuka riayet etmediğini düşünmüyorum (tabi bu fikirler bana ait olup dini kaideler olduğunu iddia etmiyorum)
Gönderen: İRFAN BASKİN
Tarih: 28.11.2012 09:17:54