Soru

Dağlardaki İnkılablar

Dağların içerisinde gerçekleşen inkılablar nelerdir?

Tarih: 2.03.2010 00:00:00
Okunma: 2941

Cevap

Dağların içindeki inkılablar ifadesinden, yerin altında olan ve dağların yükselmesine sebeb olan dağ hareketleri ile volkanik hareketleri anlamak gerekir.

Volkanlar, yer altındaki ateş tabakasının, yer kabuğundaki bazı çatlaklardan sızıp yukarı çıkmasıyla oluşurlar.

Dağların yaratılmasındaki en büyük faydalardan biri, yer kabuğunda olan dağ ve kıta hareketlerinin ve mağma tabakasıyla sürtünmesinden oluşan sarsıntıların dağlar sayesinde sönmesidir. Bediüzzaman Hazretleri Ayetel Kübra Risalesin'de buna işaret ederek şöyle bahseder:

"Dağların zeminden (yerden) emr-i Rabbanî ile çıkmaları ve zeminin içinde, inkılabat-ı dâhiliyeden (yer altındaki büyük hareket ve dönüşümlerden) neş'et eden (oluşan) heyecanını ve gazabını ve hiddetini, çıkmalarıyla teskin ederek (sakinleştirerek); zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle (penceresiyle) teneffüs edip, zararlı olan sarsıntılardan ve zelzele-i muzırradan kurtulup, vazife-i devriyesinde (dönme vazifesinde) sekenesinin (üzerindeki sakinlerin) istirahatlarını bozmuyor.

Demek nasılki sefineleri (gemileri) sarsıntıdan vikaye (korumak) ve müvazenelerini (dengelerini) muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş; öyle de dağlar, zemin sefinesine bu manada hazineli (içinde madenler bulunan) direkler olduklarını, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan,

"Yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?" (Amme, 6-7) ve "Yeryüzünü ise yaydık; oraya sâbit dağlar yerleştirdik..." (Hicr, 19) ve "Dağları da (yeryüzüne) yerleştirdi" (Naziat, 32) gibi çok âyetlerle ferman ediyor." (Ayetü'l-Kübra)

Bu ayetlerin verdiği derse göre, dünya bir gemidir uzayda seyahat ediyor. Dağlar ise, o geminin dengesini sağlayan direkleri gibidir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar