Soru

Tesbihatı Niçin Yapıyoruz

Tercüman-ı ism-i azam ve dua-yı ism-i azam sünnet midir? Neden yapıyoruz?

Tarih: 27.11.2019 20:07:28
Okunma: 4011

Cevap

Allah'ı çokça zikretmemiz ayetlerde emredilmiştir.

Bu yüzden Allah'ın isimlerini sayarak dua etmeyi ümmet Sevgili Peygamberimiz (sav)'den öğrenmiştir.

“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikir edin!” (Ahzab, 41)

“Esmaü’l Hüsna (en güzel isimler) ise Allah'ındır. Öyle ise O’na onlarla dua edin!” (Araf, 180)

İsm-i Azam Allah (cc) tarafından müminlere hediyedir. Onu okuyanın günahları affedilir

Peygamber Efendimiz'e (asm) salat ve selam getirildikten sonra “Ya Cemilü Ya Allah, Ya Karibü Ya Allah…” gibi güzel isimleriyle Cenab-ı Hakk’ı zikr etmek gerekir. Nitekim Peygamberimiz (asm) bu isimlerin faziletinden şu şekilde bahsediyor:

Resulullah (asm) bir gün mescitte oturuyordu. Cibril (as) geldi ve şöyle dedi: “Esselamü aleyke ya Resulallah!.. Resulullah (asm) O’nun selamına cevap verdi. Sonra Cibril (as) şöyle dedi: “Allah (cc) sana ve ümmetine selam ediyor. Sana ve ümmetine bu duayı hediye etti. Kim onu okur veya üzerinde taşırsa Allah(cc) onun günahlarını af eder. Velev ki günahları denizlerin kumları adedince olsun.” (Mecmuat-ül Ahzab) 

İsm-i Azam duası huzur sükûnet ve mağfirete vesiledir

“Sübhaneke Ya Allah Tealeyte Ya Rahman Ecirna Minan Nar Bi Afvike Ya Rahman” gibi kudsi zikirler ile de O’nu tesbih etmek gerekir. Çünkü:
“Huzur ve sükûnet ve mağfirete vesile olan hasiyetlere sahip azim faziletleri bulunan bir duadır.” (Mecmuat-ül Ahzab) 

 

Üstad Bediüzzaman hazretleri bu noktada şöyle söylemiştir:

"Namazdan sonraki tesbihatlartarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye bütün velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir."

Üstadımızın bahsettiği tesbihata Hem 33 defa Sübhanallah 33 defa Elhamdulillah 33 defa da Allah-u ekber gibi tesbihler; hem de 33 defa La ilahe illallah ile Ya Cemîlu Ya Allah, ya Karibu ya Allah diye devam eden Tercüman-ı ism-i azam ve Sübhaneke Ya Allah Tealeyte Ya Rahman diye okuduğumuz tesbihat dahildir.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/namaz-tesbihatinin-onemi


Yorum Yap

Yorumlar