Soru

Taberi Tarih Kitabı

Taberi tarih kitabı okumayı tavsiye eder misiniz? Ayrıca hangi tarih kitaplarını tavsiye edersiniz?

Tarih: 8.05.2021 23:55:41
Okunma: 192

Cevap

İslam tarih kitapları içinde Taberi'nin ayrı bir yeri ve değeri vardır. Fakat şu iyi bilinmelidir ki tarih kitabı yazarları, olayları naklederken çoğu zaman zayıf ve hatta uydurma rivaytelere de yer vermişlerdir. Hatta aynı konu da farklı rivayetleri de alarak sonucu okuyucuya bırakmışlardır. Onlar bir nevi dönemin gazeteciliğini yapmışlar o dönemde konuşulan olayları rivayetleri de olduğu gibi kitaplarına almışlardır. Bunun bir faydası şudur ki; çok zayıf bir rivayette bile çok önemli bir olayın izine rastlanabilir. Belki o zayıf rivayette bir hakikat keşfedilebilir. Taberinin 1. cildinin önsözünde Taberi'nin kendisi de bunu beyan etmiştir. Artık söz konusu olayları değerlendirmek araştırmacılara düşmektedir. Hadis rivayetinde son derece titiz olan bu alimler tarihi rivayetlerde biraz daha rahat davranmışlardır. Bu yüzden tarih kitaplarını okurken buna dikkat etmeliyiz. 

Eğer bir akademik araştırmacı değilseniz şu kitapları okuyabilirsiniz.

1-Asım Köksal'ın kısaltılmış islam tarihini 

2-Prof. Ali Muhammed Sallabi'nin  tarih kitapları

3-Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed

4-Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-Sîre

5-Muhammed Ebu Zehra, Son Peygamber Hz. Muhammed

 


Yorum Yap

Yorumlar