Soru

Kul Hakkı ve Tevbe

Allah kul hakkını affeder mi? Eğer Affetmezse neden tevbe diye bir şey var? Zaten her günah kul hakkına bağlı değil mi?

Tarih: 21.01.2022 18:51:30
Okunma: 774

Cevap

Hz. Peygamber (s.a.s.), üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Bunun yapılmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin, haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarının zâlime yükleneceğini belirtir. (Buhârî, Mezâlim, 10). Yine Peygamberimiz (s.a.s.), imkânı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder: “Ödeme gücü olan zengin kişinin, ödemeyi ertelemesi zulümdür.” (Buhârî, Havâle, 1)

Görüldüğü üzere kul hakkı, kişinin Cennet ya da Cehennem’e gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır bir vebâli vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi, hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilâhî adalet, bunu gerektirir. Veda hutbesinde Resûlullah (s.a.s.), “Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır).” (Buhârî, Hacc, 132) buyurmuştur. (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Fakat bununla beraber hakkına girdiğiniz kimseden helallik alıp onu razı ederseniz neden o günahınız silinmesin? Bilerek girdiğimiz kul hakları için o kimselerden helalleşme çarelerini aramalıyız. Bilmeden girdiğimiz kul hakkı için de tevbe edebiliririz.

Ayrıca, her günah kul hakkına bağlı değildir. Haklar ikiye ayrılır. 1- Hukukullah (Allah'ın hakkı), 2- Hukuk-u İbaddır. (Kulların hakkı) Nasuh tevbe edildikten sonra Allah kendi hakkını af etmektedir. Fakat kulların hakkını Kul af etmediği süre Allah da affetmez.

Ayrıca bazı günahlar sadece o günahı işleyen kişiye zarar verirken kul hakkında ise bir başkasına zarar verme ve onun hakkına geçme durumu vardır.

Hakkına girdiğimiz kimselerden helallik alıp Cenab-ı Hakk’a öylece tevbe etmeliyiz. Üzerimizde kul hakkı ile ahirete gitmemeliyiz. Bu noktada tamamen ümidimizi de kaybetmemeliyiz.

Allah samimi tevbe edildiği takdirde tüm günahları bağışlayabileceğini şu ayetle müjdelemiştir: “De ki: “Ey nefisleri aleyhine (günah işlemekle ömürlerini) isrâf eden kullarım! (Günahlara bulaştık diye) Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin! Şübhesiz ki Allah, bütün günahları bağışlar!” Doğrusu, Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (kullarına çok merhamet eden)ancak O'dur.” (Zümer Suresi, 39/53)

Ayrıca Allah’tan ümit kesmemek noktasında şu ayet-i kerime güzel bir ikazdır: “Allah'ın rahmetinden ümid kesmeyin! Çünki kâfirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümîd(ini) kesmez.” (Yusuf Suresi, 12/87)

 

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/kul-hakki-2


Yorum Yap

Yorumlar

Şehidlik, borçtan başka her şeye kefarettir. Deniz harbinde şehid olmak borca da kefarettir. Ravi: Hz. İbni Amr (r.anhüma) Sayfa: 216 / No: 6 Ramuz El-Ehadis
Gönderen: HARUN GELGEL
Tarih: 2.03.2022 15:36:03