Soru

Sofestailik

Sofestai ne demektir? Fikirleri nelerdir? Nihilizm ve septisizim ile aynı şeyler midir?

Tarih: 5.04.2010 16:47:08
Okunma: 5049

Cevap

Risale-i Nur'da çokça geçen bu kelime, Eski Yunan'da yaşamış bir felsefî akımın mensublarına verilen bir isimdir. Sofistler olarak da isimlendirilen bu kişilerin görüşlerinin temelinde doğru bilgi diye bir şeyin olmadığı iddiası bulunur.

Burdan yola çıkarak, maddenin varlığını dahi inkar etmeye kadar gitmişlerdir.. Bunların en meşhurularından olan Gorgias, düşüncelerini şöyle sıralamıştır:

  1) Hiçbir şey mevcut değildir.
 2) Eğer mevcut olsaydı, biz onu bilemezdik.
 3) Bilseydik bile, başkalarına bildiremezdik.

Aklın yol göstericiliğini inkar ederek kendilerini dahi inkar etmeleri sebebiyle Üstad Bediüzzaman bu kimseler için "herşeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkâr eden ahmak Sofestaîler" der. Çünkü ahmaklık aklı kulanamamak demektir. Bunlar da aklı iptal etmeleri cihetiyle ahmak durumuna düşmüşlerdir.

Nihilizm, hiççilik demektir ve 1800'lü yılların ortalarında yaygınlaşmıştır. Hiçbir şeyin değer ve anlamının olmadığını savunur. Bunlar içinde eski sofistler gibi eşyanın olmadığını savunanlar da vardır.

Septisizm ise, şüphecilik demektir. Sofistler ve Nihilistler doğru bilginin olamayacağını ve her bilgiyi şüpheyle karşılamayı savunmuşlardır. Bunların şüpheciliği daimidir.

Bir de doğru bilginin elde edilmesinden önce şüphe ile yaklaşmayı savunan ve bu şüpheci arayışlarla doğruya ulaşılabileceğini savunan Dekart gibi şübheciler de vardır.

Görüldüğü gibi bu tabirler birbirleri ile ilgili fakat tamamen aynı olmayan şeylerdir.

 


Etiketler

Yorum Yap

Yorumlar