Arama sonuçları: 5 sonuç bulundu.

Sofestai ne demektir? Fikirleri nelerdir? Nihilizm ve septisizim ile aynı şeyler midir?
Nur Külliyatı’nda geçen tabiiyyun, maddiyyun, sofestai, maddeye ezeliyet verenler gibi cereyanları kısaca izah eder misiniz?
"Çünki sebeb maddî ise, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lâzım gelir." cümlesini izah edebilir misiniz?
28. Lem'a'da, Zât-ı Zülcelâl'in dünyadaki mahlûkātın tedbîrine medâr dört arş-ı İlâhîsi var. Üçüncüsü ilim ve hikmet arşıdır ki; nûr unsurudur denilmektedir. Burayı misalle izah edebilir misiniz?
Cenab-ı Hakkın Hâlık isminin varlığı haşa mahlukata ihtiyacı varmış gibi bir mana çıkıyor? bunu açıklarmısınız?