Soru

Felsefî Cereyanlar

Nur Külliyatı’nda geçen tabiiyyun, maddiyyun, sofestai, maddeye ezeliyet verenler gibi cereyanları kısaca izah eder misiniz?

Tarih: 31.01.2009 00:00:00
Okunma: 4355

Cevap


Tabiiyyun: Tabiatçılar. Naturalistler. "Her şeyi tabiat yapıyor" diyen, maddeye dalmış, Allah'tan (C.C.) mânen uzaklaşmış kişiler.

Maddiyyun: Maddeciler. Her şeyin esası madde olduğunu iddia edip, ruhaniyatı inkâr eden dinsizler. Her şeyi madde ile ölçenler. Masnuât-ı İlâhiye olan mahlukatı ve zerrelerin muntazam hareketini, tesadüf eseri gibi kabul ve tevehhüm edip dinsizliğe yol açmağa çalışanlar.

Sofestai: Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için her şeyin varlığını inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan yüz çevirerek zevk ü safa ile eğlenen safsatacılar.

Maddeye ezeliyet verenler: Maddenin sonradan yaratılmadığını ya da, sonradan ortaya çıkmadığını iddia edenlerdir. Bu ayrı bir felsefe cereyanı olmaktan ziyade, maddeci tabiatçi felsefelerin batıl bir görüşüdür.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar