Soru

Şirket-i maneviye sırrına dair ayet ve hadis

Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesi'nde, aynı manevi hizmetleri ortaklaşa yapan kimselerin, bu hizmetlerden ortaya çıkan sevapları böülüşmeksizin tamamen alacaklarını anlatıyor. Bir gaz lambasının farklı parçalarını getirerek birleştiren insanların her birisinin kendi aynasına bir lamba yansımasını misal vererek mevzuyu güzelce izah ediyor. Benim merak ettiği şey şu: Acaba bu mevzuya açıkça işaret eden bir ayet veya hadis var mı?

Tarih: 26.11.2010 13:47:30
Okunma: 4188

Cevap

Bu konuda açık bir ayet ve hadis olsa idi, Bediüzzaman Hazretleri bu konudan bahsettiği çok mektublarından hiç olmazsa birinde bundan bahsederdi.

Üstad'ın buna delil olarak zikrettiği şey, İhlas Risalesi'nde geçen şu mealdeki cümlesidir: 

"Böyle müşterek amellerden elde edilen sevabın tamamının iştirak eden herbir ferdin amel defterine gireceği, Ehl-i hakikat arasında görülmüş ve olmuştur. Allah'ın rahmet ve kereminin bolluğunun bir gereğidir."

Yani;

1- Bu hadise, hakikat ehli büyük insanların arasında daha önce yaşanmış ve onlar sevabların bölünmeden dağıtıldığını kalp gözleri ile keşfen görüp haber vermişler.

2- Allah'ın sonsuz rahmet ve keremi de müşterek bir çalışmayla ortaya çıkan bir sevabı bölüştürmeyi değil, hepsine toplam miktarın bölünmeden verilmesini gerektirir. Çünkü onun hazinesi tükenmez ve O bolca ihsan etmeyi sever.

Nur suresindeki meşhur Nur ayetinden sonra gelen bir ayette geçen şu ifade, Allah'ın müminlere fazlasıyla vermeyi dilediğini gösterir:

"Tâ ki, Allah onları amellerinin daha güzeliyle mükâfâtlandırsın ve lütfundan onlara daha fazlasını da versin! Çünki Allah, dilediği kimseyi hesabsız rızıklandırır." (Nur Suresi, 38. ayet)


Yorum Yap

Yorumlar