Soru

Kiramen Katibin Hakkında

Kiramen Katibin melekleri amellerimizi kaydediyorlar. Sadece zahiri amellerimizi mi; yoksa kalbimizden geçirdiğimiz hatıratı da kayıt ediyorlar mı? Bazı kişiler, kalpden geçirilen hatıratı bilemez diyorlar. Dolayısıyla bunları kayıt edemez diyorlar. Ama kalpten geçirilen bir iyiliği yapmasan bile 1 sevap var diye biliyorum. Kalbi hatıratımızı da kayıt altına alıyorlar mı?

Tarih: 9.11.2018 10:03:05
Okunma: 8013

Cevap

Kiramen Kâtibin melekleri bilindiği gibi, insanların sağında ve solunda bulunup iyi ve kötü bütün işlerini yazmakla görevlendirilmiş iki melektir.

 “Hem şüphesiz üzerinizde, elbette (amellerinizi) muhafaza edici (melekler) vardır. Kiramen Kâtibin (şerefli yazıcılar)! Her ne yaparsanız bilirler! Şüphesiz ki ebrar (güzel amel sahibi, içi dışı tertemiz hayırlı insanlar) nimet içinde (Naim Cennetinde)dirler! Şüphesiz ki günahkârlar da, yakıcı ateş içinde (Cehennemde) dirler!” (İnfitar, 10-13)

“Celalim hakkı için, insanı (biz) yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz! Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız! O iki kaydedici (melekler her yaptığınızı) kaydederken(onlar) sağdan ve soldan (her iki tarafınızda) oturmakta olan (melekler)dir. (İnsan) hiçbir söz söylemez ki, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici (melek) bulunmasın!” (Kaf, 16-18)

Kaf suresinde de geçtiği şekilde, “Melekler gaybı, kulun içinden geçen niyetleri bilemezler. Fakat kul bir iyilik yapmaya kastedince, ondan meleklerin idrak edeceği misk kokusu gibi bir koku yayılır da bundan o kulun iyilik yapmaya azmettiğini bilirler. Kötülüğe kastedince de, onun kötülük yapmaya niyet ettiğini anlarlar." (Celaleddin Suyuti, El- Habaik, s.106). Kurtubi'de şu ziyad var: Bİr kötülük yapmak istedi mi de ondan kokuşmuşluğun kokusunu alırlar(el-Camiu li-Ahkâmi'l-Kur'ân, c,18, s, 460)

Bu melekler, İnsanın ağzından çıkan her şeyi yazarlar. İnsanın Hiçbir dediğini kaçırmadan kaydederler. İnsanın nefsinde bu meleklerin de bilemediği bazı gizlilikler vardır ki, bunu ancak Allah bilir.  Yukarıdaki âyetin(kaf, 18) zahirinden anlaşıldığına göre bu melekler, ağızdan çıkan her sözü yazarlar, bunun delaletinden, fiilleri de yazdıkları anlaşılıyor. Önceki ayetten(biz, ona şah damarından daha yakınız (kaf,16)) anlaşıldığına göre nefisteki vesveseler gibi bazı şeylerin Allah'a malum olmasıyla beraber, onlardan(o meleklerden) gizli kaldığı anlaşılıyor. (Hak Dini Kur’an Dili, Huzur yayınları, c,7, s,498)

Elbette insana şah damarından daha yakın olan Allah (cc) kulun içinden geçenlerin hepsini bilir ve muhafaza eder.

Kiramen Katibin melekleri hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki izahatlara da bakılabilir:

Alûsî'nin nakline göre şöyle denilmiştir. İtikad etmek vacip olan şeylerden biri de şudur: Allah Teâlânın öyle melekleri vardır ki kulların fiillerini gerek hayır gerek şer, gerek onların dışında olsun, gerek söz olsun, gerek amel, gerek itikat, gerek niyet olsun, gerek azim, gerek karar verme, hepsini yazarlar. Allah Teâlâ onları onun için seçmiştir. Gerek kasten ve bile bile işlesinler gerek dalgınlıkla ve unutarak yapsınlar, gerek sağlıklarında meydana gelsin, gerek hastalıklarında, işlerinden hiçbir şeyi ihmal etmezler. Nakil ve rivayet alimleri böyle rivayet etmişlerdir. Demek ki niyet, azim, karar mertebelerine gelmeyen vesveseler yazılmaz. Bu bakımdan "Nefsinin ona verdiği vesveseler", niyet ve kast mertebesine içten konuşmalar, kararı olmayan soyut hatıralar olmuş olur. İçten kendi kendine konuşmanın hiç yazılmadığını bildiren eserler de vardır. Nitekim, Beyhaki Şuab'da Huzeyfe b. Yemam (r.a)'da şöyle rivayet etmiştir: Sözün yedi kilidi vardır. Onlardan çıktığı zaman yazılır. Çıkmazsa yazılmaz, Kalp, küçük dil, dil, iki çene, iki dudak. Bu "Her ne söylerse" ifadesinin zahirine uygundur. Bazıları mübahların yazılmadığını, ancak sevab veya, azabı bulunanların yani sorumluluğu olanların yazıldığını söylemişlerdir. Biz ortaya çıkan her fiil ve sözün yazıldığı, gizli kalanlardan yazılmayanlar bulunduğu, bununla birlikte hafızaya geçenlerin yazılmış demek olduğu görüşündeyiz.(Hak Dini Kur’an Dili, Huzur yayınları, c,7, s,498-499)

 

Kiramen Kâtibin melekleri, Allah’ın(cc) adaletinin mükemmelliğini gösteren şahitler hükmündedirler

Kiramen Kâtibin meleklerinin görevleri, insanoğlunun her amelini yazmakla, Allah’ın adaletinin izzetini muhafaza etmek, hem de her insanın hesaba çekileceği gün için güvenilir birer şahit olmaktır.
Çünkü hesap günü insan amelleriyle karşılaştığında “ben yapmadım, görmedim, söylemedim” deyip amellerine itiraz edebilir. Allah’ı adaletsizlik ile suçlayabilir. Adaletin sağlanması için güvenilir bir şahit huzurunda itiraz ettiği amelleri ispat edilmelidir. Bundan dolayı Allah (cc) her şeyi eksiksiz yazanKiramen Kâtibin meleklerini her iki omzumuza koymuştur.

Kiramen Kâtibin melekleri, mahkeme-i kübrada şahitlik yapabilecek niteliklere sahiptirler

Hesap gününün öneminden dolayı bu meleklerin şahitliklerinin geçerli olması gerekir. Kiramen Kâtibin meleklerinin şahitliklerinin geçerli oluşlarına dair özellikleri şöyle belirtilmiştir:

1-) “Hâfız” dırlar. Yani iyi ya da kötü bütün amellerimizi gözetip, korur ve unutmayarak kayda geçirirler.

2-) “Şerefli” dirler. Allah (cc) katında saygın, görevlerinde asla kusur etmeyen meleklerdir.

3-) “Kâtip”tirler. Amelleri yazarak sağlamlaştırıp, sabitleştirirler.

4-) “Bilerek” yazarlar. Yani yazdıklarının ne anlama geldiğini bilirler.

Her insanın ameli, onun cennete ya da cehenneme girmesine sebep olacağından ehemmiyetle kayıt edilir. Sonra bu amel defteri, sahipleri önünde açılır. Allah’ın kusursuz adaleti ile Kiramen Kâtibin melekleri huzurunda muhasebe eleğinden geçirilir. Adalet terazisinde tartılıp, gereken ceza ya da mükâfatlar verilir. 


Yorum Yap

Yorumlar