Soru

Seksen Birinci Mucize

18.lemanın ilk haşiyesinde, '19.mektubdaki seksen mucize-i gaybiyyenin bununla seksen bir olduğu söyleniyor. Bunu izah eder misiniz?

Tarih: 5.04.2010 16:27:12
Okunma: 4619

Cevap

Peygamber Efendimiz (asm)'ın mucizelerinden bahs eden 19. Mektub-Mucizât-ı Ahmediye Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri, 5. ve 6. İşaretlerde, tam seksen tane gaybî mucize sayıyor. Yani Peygamberimiz (asm)'ın gelecekte olacağını haber verdiği ve vefatından sonra gerçeklereşerek onun mucizesini gösteren seksen hadiseyi anlatıyor.

18. Lem'anın sonunda ise, bu seksen mucizeye ilaveten, yine gelecekten haber veren 81. mucizeyi anlatıyor. O da şöyledir:

Resul-ü Ekrem (asm) buyurmuşlar ki, "Ümmetim eğer istikametle (doğru yolda) giderse ona bir gün var. Eğer istikametle gidemezse yarım gün var."

Bu hadis, önceden bütün ümmetin ömrünü haber veriyor zannediliyordu. Bu sebeble hadisteki mucize gizli kalmıştı. Halbuki Üstad'ın tesbitiyle, bu hadis bütün ümmetin ömrünü değil, ümmetin gelecekte kurulacak iki devletinin ömürlerini haber veriyordu.

Birincisi, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından kurulan İslam devleti ki, Abbasiler'in Moğollarca yıkılışına kadar, (fetret devirleri hariç) 500 sene sürmüştür.

İkincisi, Osmanlı Devleti ki, o da ümmeti temsil edecek dereceye geldiği, Fatih Sultan Mehmed Han devirlerinden yıkılışına kadar yaklaşık 500 sene sürmüştür.

Böylelikle Peygamber Efendimiz (asm)'ın bir mucizesi daha ortaya çıkmıştır.

Çünkü, Allah katında bir gün bin senedir, mealindeki ayetin işaretiyle, hadisteki bir günden maksad bin senedir. Bu iki büyük hilafet, son dönemlerinde istikametlerini koruyamadıklarından, yarımşar günden toplam bin yıl sürerek hadisin haberini tasdik etmişlerdir.


Yorum Yap

Yorumlar