Soru

Saçları Topuz Yapmak

Kapalı bayanların topuz yapmasının hükmü nedir?

Tarih: 13.01.2018 13:30:55
Okunma: 6398

Cevap

Abdullah b. Ömer’den (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu duyduğu rivayet edildi: 
“Ümmetimin son zamanlarında hayvanlar üzerindeki eğerlere binen bir takım adamlar olacak ki; onlar, mescitlerin kapısı önünde konaklayan, kadınlarının üzerinde süslü elbiseler olduğu halde çıplak, vücudlarının bazı kısımları açık ve başlarını deve hörgücü gibi çeşitli süslerle kabartmışlardır. İşte o kadınlar, Allah’ın rahmetinden uzak olup lanetlenmişlerdir. Eğer sizden sonra başka bir ümmet gelecek olsaydı, sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi sizin kadınlarınız da onlara hizmet ederlerdi.” (İbn-i Hıbban) 
Resulullah (asm) bir rivayette: 
“Ateş ehlinden iki sınıf vardır. henüz onları görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi bişeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah’a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden duyulur.” buyurdular. (Müslim) 
Başlarını deve hörgücü gibi yapacak kadınlar tabiri bilhassa günümüzün kadınlarını tabir ediyor gibidir. Kadınlar değişik saç modaları uygulayarak saçlarını muhtelif şekillerde bağlayarak tepelerinde hotoz (Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık) denen çıkıntıları teşkil etmektedir. Mümin kadınlar gerek giyecekte gerekse baş tuvaletinde hadislerin tehdidini dikkatle göz önüne alıp cennetin kokusundan bile mahrum kalmaktan korkmalıdırlar. (Kütüb-ü Sitte) 
Hadiste lanetlenen topuzun ölçüsü deve hörgücü gibi bir görüntü oluşturan topuzdur. Şaçı çok yüksekten başının hizasını geçecek ya da başla aynı hizada toplamak bu tarz bir görüntü oluşturacağından hadisin nehyine dahil olur. 
Saç, örtü altından tesettürün amacını saptıracak ve dikkat çekecek bir şekilde toplanmamalıdır. 


Yorum Yap

Yorumlar