Soru

Türbedar-ı Nebevi ve Vasiyetname

"Bir şeyh tarafından, kendi müridleri ve halifeleri vasıtasıyla din lehinde, eskiden beri meşhur olmuş Şeyh Ahmed namında türbedâr-ı Nebevî tarafından vasiyetname-i Peygamberî (a.s.m.) namında bir eser, o havalide gezmiş, intişar etmiş." (Kastamonu lahikası)

Soru 1) Şeyh Ahmed kimdir.

Soru 2) Vasiyetname-i Peygamberî (a.s.m.) namında bir eser var mıdır. Varsa sitede linkini paylaşır mısınız. Bu esere itimad edilmeli midir yada bu esere nasıl bakılmalıdır. Bu eser uydurma mıdır?

Tarih: 3.11.2021 16:01:49
Okunma: 670

Cevap

Böyle bir yazı ara ara bazı İslam beldelerinde piyasada yayılmış. Yalnız içinde Kur'an-ı kerime, sünnete ve islami esaslara zıt bilgiler mevcuttur. Örneğin; güya rüyada peygamberimizin "iki cuma arasında vefat edenlerden hiç müslüman çıkmadığını söylemesi, üç günden sonra Kur'an-ı kerim insanların gözüne gözükmeyeceğinin söylenmesi, kim bu yazıyı yayarsa ona cennetten yer ayrılır, yaymazsa cehennemden yer ayrılır gibi islamın esas ve usulüne aykırı bilgiler mevcuttur.

Araştırmalara göre böyle bir zatın peygamber efendimizin türbedarlığını yapmadığı da biliniyor. Velev ki böyle bir kişi olsa ve rüyayı da esasen görmüş olsa dahi kabul ve itibar edilmez. Çünkü rüya ile amel edilmez. Dinimiz esaslarını 1400 senedir yazılı ve kayıtlı olan evvela Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünnetinden alır. Buna aykırı olanlar ise red edilir. 


Yorum Yap

Yorumlar