Soru

Peygamberler Arasında Üstünlük

Neden Kuranın bazı yerlerinde "her peygamber eşittir" demiş te bazı ayetlerde "bazı peygamberleri üstün kıldık" demiş?

Tarih: 16.04.2019 11:38:05
Okunma: 4894

Cevap

Peygamberler ile ilgili ayetleri iki başlık altında inceleyebiliriz

1.  Peygamberlere Peygamberlik Yönüyle İman Etme

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın elçileri olmaları yönünden hiçbir peygamberi ayırt etmeksizin bütün peygamberlere iman etmeyi farz kılmıştır. Yani biz tüm peygamberlerin Allah’ın elçileri olduğu noktasında hepsine iman ederiz. Birine inanıp diğerine inanmazlık etmeyiz. Bu açıdan tüm peygamberler bizim için eşittir, aralarında da bu noktadan ayrım yapmayız. Çünkü tarih için de bazı toplumlar bir peygambere inanırken bazı peygamberleri kabul etmemiştir.

Konuyla ilgili bir ayet-i kerimede “(Peygamber ve müminler) hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine “Allah’ın peygamberlerinin hiçbirisinin arasında ayırım yapmayız.” diye iman ettiler.”[1]

Başka bir ayette de“(Biz, peygamberlerden) bir kısmına iman eder, bir kısmını inkâr ederiz.” diyenler ve böylece bunun (iman ile küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir.”[2] buyrulmuştur.

Yukarıdaki ayetlerde geçtiği üzere hiçbir peygamber ayırt etmeksizin hepsine iman edilir.

2. Peygamberlerin Fazilet Yönüyle Birbirinden Üstün Olması

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin derece ve faziletlerinden bahseden ayetler de geçmektedir. Bu ayetlere bakıldığında peygamberlerin derece ve fazilet bakımından birbirinden farklı olduğu, bazısının bazısından üstün olduğu vurgulanmaktadır. 

Konu ile ilgili bazı ayetler şöyledir. “Gerçekten biz, peygamberlerin bir kısmını, diğerlerinden üstün kıldık.”[3] diğer bir ayette de “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah, onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir.” [4] buyrulmuştur.

Ayetlerden de anlaşılacağı üzere kitap gönderilmesi, Allah’ın kendileri ile konuşması ve bir kısmının derecesini Rabbimizin yükseltmesinden dolayı peygamberlerin bazısı bazısından üstündür. Fazilet ve derece cihetiyle peygamberlerin en üstünleri ulü’l-azm peygamberlerdir.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/peygamberler-esit-midir



[1] Bakara, 284

[2] Nisa, 150.151

[3] İsra, 55

[4] Bakara, 253


Yorum Yap

Yorumlar