Soru

Üstadın Hayatında Mücadele ve Münazara

''Bitlis vilâyetine tâbi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rastgelen âlimlerle mücâdele ederek, ilmî münakaşalarla karşıma çıkanları inâyet-i İlâhiye ile mağlûp ede ede İstanbul’a kadar geldim'' (Şualar) Üstadın ifade ettiği ''münakaşa,mücadele'' ifadeleri o zamanın eğitim anlayışından mı ileri geliyor?

Tarih: 3.12.2013 17:48:18
Okunma: 3648

Cevap

O zamanda doğudaki medreselerde talebenin ilim isteğini artırmak ve merakı tahrik etmek için münazaralar yapılırmış. Üstadımız da böyle bir ortamda büyümüş ve eğitim almış. Bir de kendisinde bulunan vehbi zeka ve hafıza ve fıtri bazı haller dolayısıyla hemen temayuz ederdi. Bu da bazı talebe ve hocaların kıskanmasına sebep olurdu. Yoksa kendini övmek ve öne çıkarmak için değildi.


Yorum Yap

Yorumlar