Soru

Peygamberimiz ve Ehl-i Beytin sadaka ve zekat almaması

Sadaka Allah Resûlü ve Ehl-i beyte niçin haramdır? Hem "Zalim Allah'ın adaletidir. Onunla intikam alır, sonra o zalimden intikam alınır" hadis midir? manası nedir?

Tarih: 3.12.2010 05:03:21
Okunma: 9034

Cevap

Sadaka ve Ehl-i beyt meselesi:

Peygamberimiz zekat ve sadaka almamış, Ehl-i beytini de bundan men etmiştir. Bunun bir hikmeti, eğer kendisi ve Ehl-i beyti zekat ve sadaka almış olsaydı, ehl-i küfür zekat ve sadakanın emredilmesinin bir çıkar amacıyla emredildiğini iddia ederlerdi. Halbuki risalet müessesinin bütün yönleriyle güvenilir bir müesssese olması gerekir ki hiç kimsede en küçük bir endişe ve şüphe meydana gelmesin.

  "Zalim Allah’ın adaletidir. Onunla intikam alır, sonra o zalimden intikam alınır" ifadesi bir hadis değil, darb-ı meseldir.

 Bu sözden kasıt Üstadın "İnsanlar zulmeder, kader adalet eder" sözüyle anlattığıdır. Üstad her şeyde hem kaderin, hem de insan iradesinin rolü olduğunu söylemektedir. Bazen bir işte beşerin zulmüyle, kaderin adaleti birleşebilir der. Kader risalesinde: “ Meselâ: Hâkim seni sirkatle(hırsızlıkla) mahkûm edip hapsetti. Halbu ki sen sârık(hırsız) değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin(cinayetin) var. İşte kader-i İlahî dahi seni o hapisle mahkûm etmiş. Fakat kader, o gizli katlin için mahkûm edip adâlet etmiş. Hâkim ise, sen ondan mâsum olduğun sirkate binaen mahkûm ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlahînin adâleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et.

 


Yorum Yap

Yorumlar