Soru

Zekat ve Fitreleri İsraf Eden, Haram İşleyen Birine Vermek

Diyelim ki benim bir amcam var. Bu amcam emekli ve maaşıda her ay 1500 TL alıyor. Köyde oldukları için de 5-10 tane de hayranları var besliyorlar.. Ve benim bu amcam en pahalı sigarayı maalesef içer ...ama çoluğuna çocuğuna karşı ise çok ama çok cimri malesef ... Dışarıda birisi bu çocukları görse veya evlerine girse derki çok fakir veya bu çocuklar yetim çocukları gibi üst baş veya yeme içme vs doğru dürüst yok..Ve Bu baba daha hayatta çocukları da küçük oldukları için de babaları yanında kalıyorlar haliyle.. Şu da bir gerçektir bu evin reisi paralari çar çur etmese olduğu gibi ev halkına harcarsa yeter Allah'ın izniyle .. Ama Malesef gerek kendi şahsına..ve gerek ise çoluğuna çocuğuna karşı aynı şekilde çok ama çok cimri birisidir. İşte çocuklar bizim akrabamız oldukları için bizim kendi aramızda bu çocuklara zekat veya fitre versek olur mu?

Tarih: 3.05.2021 20:32:02

Cevap

Mü'min evvela ihtiyaç sahibi olan yakınlarını gözetmelidir. Dolayısıyla yakınlara zekât, fitre veya sadaka verebilirsiniz. Ancak Amcanıza vermek yerine yengenize ve çocuklara verebilirsiniz. Veya para olarak değil de gıda ve giyecek eşyası olarak verip ihtiyalarını giderebilirsiniz.

Bu konuda Diyanetin fetvası Şöyledir:

"Zekât, Tevbe sûresinin 60. âyetinde sayılan başta yoksullar olmak üzere sekiz sınıf insana verilir. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi sırasında dinî hassasiyeti olan fakirlere öncelik verilmesi tavsiye edilirse de müslüman olmak kaydı ile bazı haramları işleyenlere de verilebilir.
Gayrı meşru işler yapan ve verilen zekâtı bu işlere harcayacağı tahmin edilen yoksul bir kimseye ailesinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak zekât vermek gerektiğinde, zekâtın nakit olarak değil de gıda veya giyim eşyası olarak verilmesi uygun olur." (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Bediüzzaman hazretleri de bu konuda İşarat'ül-İcaz isimli eserinde şöyle söyler: "Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette(günahlarda) değil, hacat-ı zaruriyesinde(zaruri ihtiyaçlarında) sarf etmesi lazımdır."

İslâm dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de, kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını mâkul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir.[1]

Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. 

Ebû Süfyan’ın karısı Hind, Rasûlüllah’ın (s.a.s.) huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ebu Süfyan cimri bir adamdır ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor. O görmeden malından alabilir miyim? “ diye sorduğunda Allah Rasûlü (s.a.s.); “Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin.” [2]buyurmuştur. Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın ihtiyacı kadarını alabilir. 

Yani amcanızın aile geçiminde ihmali olduğundan, sizde buna göre yengenize yardımda bulunabilirsiniz.

Ayrıca daha geniş malumat için şu linkten istifade edebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/zekat-hakkinda

 


[1] Nisa, 4/34; Talak, 65/6; Bakara, 2/233

[2] Nesâî, Âdâbü’l-Kudât, 31


Yorum Yap

Yorumlar