Soru

Ölen Hayvanların Cesetlerinin Toprak Olması

Ahirette hayvanların hesapları görüldükten sonra bedenlerinin toprak olduğunu ama ruhlarının baki kaldığını söylediğimiz biri "Hani cennette istediğimiz herşey verilecekti. Neden dünyada çok sevdiğim köpeğim benimle cennette olamaz. ben onu cesediyle sevmek istiyorum" demesine nasıl cevap verilebilir?

Tarih: 14.04.2019 12:26:10
Okunma: 4049

Cevap

Ahiret hayatı ve cennet dünya hisleri ve duyguları ile tartılmamalıdır. Çünkü dünya imtihan ve sıkıntı yeridir. Cennet ise ücret ve mükafat yeridir. Dolayısıyla cennette insanı üzecek herhangi bir şey yoktur. Orada insanı tam olarak memnun ve tatmin edecek şeyler vardır. Orada hengi hayvanların olacağını ancak Allah bilir. 

Dünyadaki hayvanlardan Cennete gidecek hayvanlar 10 adettir:

"Mişkâtü’l-Envar" isimli eserde İmam Mukâtil’den cennete girecek hayvanlar hususta şöyle bir rivayet nakledilir:

Mukâtil’in dediğine göre mü’minlerle beraber cennete on hayvan girecektir

  1. Sâlih -aleyhisselâm-’ın devesi
  2. İbrahim -aleyhisselâm-’ın buzağısı
  3. İsmail -aleyhisselâm-’ın koçu,
  4. Mûsâ -aleyhisselâm-’ın ineği
  5. Yûnus -aleyhisselâm-’ın balığı
  6. Üzeyr -aleyhisselâm-’ın eşeği
  7. Süleyman -aleyhisselâm-’ın karıncası
  8. Belkıs’ın kuşu (Hüdhüd), 
  9. Ashâb-ı Kehf’in köpeği (Kıtmîr
  10. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’ın devesi.

 

Bediüzzaman hazretleri bu konu ilgili şöyle bir izah yapmıştır.

Hayvanların ruhları bâkî kalacağı; ve Hüdhüd-ü Süleymânî (as) ve nemli(karınca); ve nâka-i Sâlih(Salihin devesi);(as) ve kelb-i Ashâb-ı Kehf(Ashab-ı Kehfin köpeği) gibi bazı efrâd-ı mahsûsa(hususi fertler) hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği; ve herbir nev‘in(Türün) ara sıra isti‘mâl etmesi(kullanması) için bir tek cesedi bulunacağı rivâyet-i sahîhadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakîkat, hem rahmet ve rubûbiyet öyle iktizâ ederler. (3. Şua)

Yani Allah'ın belirlediği her türün temsilcisi olarak bir hayvanın cesedi cennete gider. Diğerleri bu cesedin içine girerek cennetten istifade ederler.


Yorum Yap

Yorumlar