Soru

Namazda Erkek ve Kadın Namaz Kılma Şekli

Hadiste "benim kıldığım gibi kılın" deniliyor. Ama kadınlar erkeklerden şekil olarak secdede kollarını açarak kılmıyor, neden?

Tarih: 4.09.2021 22:41:35
Okunma: 345

Cevap

Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar Hz. Peygamber'den (sav) aktarılan bazı rivayetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır.

Hadis kaynaklarında, mi‘rac hadisesini takip eden günlerde Cebrâil (as)’ın Kâbe’de Hz. Peygamber’e (sav) imamlık yapmak suretiyle beş vakit namazı kıldırdığı, her bir namazın başlangıç ve bitiş vakitlerini uygulamalarıyla gösterdiği ve bunları ayrıca sözlü olarak da açıkladığı kaydedilmiştir.[1]

Namazın nasıl kılınacağını Cebrail (as) vasıtasıyla öğrenen Hz. Peygamber (sav)[2], onu ümmetine bütün detaylarıyla öğretmiş ve “Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın.” [3] buyurarak bizzat kendisini örnek göstermiştir.

Kur’ân’da namaz kılmak emredilmiş olmasına rağmen namazın nasıl kılınacağına değinilmemiş, buna karşın Peygamber Efendimiz (sav)“Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.” [4] buyurarak namazların vakitlerini, rek‘at sayılarını ve  kılınış şekillerini ashâbına (kadın-erkek) uygulamalarıyla öğretip açıklamış, kendisine bu konuda soru soran bir kişiye de “İki gün bizimle kıl” diyerek onu uygulamalı olarak öğrenmeye yönlendirmiştir.[5]

Netice itibariyle; sahih ilmihal kitaplarındaki erkek ve kadınların namaz kılış farklılıkları, mezhep imamlarımızın tariflerine ve sahabe uygulamalarına göre olup esas itibariyle tamamıyla hadislere dolayısıyla sünnete ve vahye dayanmaktadır.

 

[1] Müslim, “Mesâcid”, 176, 179

[2] Buhârî, Bed’ü’l-halk, 6

[3] Buhârî, Ezân, 18; Dârimî, “Ṣalât”, 42

[4] Buhârî, Ezân, 18

[5] Müslim, “Mesâcid”, 178; İbn Mâce, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 1; Nesâî, “Mevâḳītü’ṣ-ṣalât”, 7

 


Yorum Yap

Yorumlar