Soru

Bayanların Teravih Namazı

Bayanların teravihe gitmesi caiz midir? Evde mi yoksa camide mi kılması daha efdaldir?

Tarih: 22.07.2012 23:53:08
Okunma: 7852

Cevap

Hz. Peygamber kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki iba­detlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Bu konuya ilişkin hadislerden bazıları şöyledir:

“Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır(1).”

“Kadınlarınız gece mescide gitmek için sizden izin istediklerinde onlara izin verin.(2)”

“Kadınlar cemaate katılmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler.(3)”

Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamberin kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır.(4) Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde ar­kasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadın­lar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar.(5)”

Farz namazların camide cemaatle kılınması daha faziletli olmakla birlik­te, klasik dönemde fitne endişesiyle kadınların camiye gitmesine pek sıcak bakılmamıştır. Ebû Hanîfe serkeşlerin, kötü niyetli kimselerin uykuda olması sebebiyle güvenlikli vakit olduğu düşüncesiyle, yaşlı kadınların sabah, ak­şam ve yatsı namazlarında camiye gitmelerinde bir sakınca görmemiştir. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise yaşlı kadınlar bütün vakit namazlarında camiye gidebilirler. Sonraki Hanefi fakihlerine göre ise zamanın bozulması ve fıskın ortaya çıkması sebebiyle yaşlı da olsalar kadınların cuma ve bay­ram namazlarına gitmeleri mekruh görülmüştür. Şâfıî ve Hanbelîler ise, ister genç ister yaşlı olsun güzel ve gösterişli kadınların, Mâlikîler'e göre de er­keklerin ilgi duymadığı yaşlı kadınların bile cemaatle namaz kılmak üzere camiye gitmeleri mekruhtur.

Sonuç: Yukarıda ifade edilen hadislerden hareketle kadınların mescide gitmelerinde bir sakınca olmamakla birlikte fitne endişesi varsa evlerde kılmaları daha uygundur. Camiye giderken de dikkat çekecek koku ve hareketlerden uzak durmak gerekiyor

Kaynak:

1-Müslim, “Salât”, 134-137; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 148-149.

2-Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, II, 944-945; Müslim, “Salât”, 139.

3-Müslim, “Salât”, 141-142.

4-Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891.

5-Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235.


Yorum Yap

Yorumlar