Soru

Üreticilerin Azalıp Tüketicilerin Çoğalması

İktisad Risalesi'nde, iktisatsızlık yüzünden tüketicilerin çoğalacağı ve üreticilerin azalacağı belirtiliyor. Halbuki günümüz ekonomi anlayışına göre alış-veriş yaptıkça ekonomi canlanmaktadır. Bunu izah eder misiniz?

Tarih: 6.03.2010 00:00:00
Okunma: 2721

Cevap

Bahsettiğiniz iki şey birbirine ters değil. Hem farklı şeyler.

Üstadın kasdettiği, toplumda üreticilerin, yani tarım, sanayi ve ticarette üretim yapan, para kazanan ve toplumdaki zenginliği arttıranların azalması ve devletten maaş alarak üretim yapmadan yaşayan insanların çoğalması ile ekonomi hızla geriler, devletin hazinesi de boşalır demektir.

Sizin dediğinizde ise, toplumun üretici ve tüketici bütün kesimlerinin paralarını yastık altına hapsetmeyip alış verişi canlandırılması tavsiye ediliyor.

Yani bir yandan üretim arttırılırken, bir yandan da alış veriş artabilir. Birbirine engel olmaz, hatta vesile olur.


Ek Soru

Fakat üstad burada iktisatsızlık yüzünden üreticilerin azalıp tüketicilerin çoğalacağını söylemiyor mu? Yani harcama yapmamaya teşvik etmiyor mu?

Tarih: 14.03.2010 00:00:00

Ek Cevap

Piyasanın hareketlenmesi için yapılacak harcamaların illa ki israf harcamaları olması şart değildir. Yatırıma yönelik harcamalarla veya ertelenen ihtiyaçların giderilmesine yönelik harcamalarla, ya da muhtaç insanlara yardım için yapılacak harcamalarla da israfa girmeden piyasa canlandırılabilir.

Batı toplumları, israfa çok mübtela olduklarından onların ekonomistleri israf ayrımı yapmadan harcamaya teşvik ediyorlar. Biz ise israftan sakındırarak hayra yönelik harcamaları ve hayırlı yatırımları teşvik edebiliriz.

İsrafa giden kaynaklar da yatırıma ve servetin topluma yayılmasına yönlendirilse, bununla çok daha hızlı ve çok daha dengeli bir kalkınma sağlanacağı açıktır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar