Soru

Mahlukiyet ve Mabudiyet

‘’…..Çünki mahlukat, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nisbetinde de birdirler’’ -mabudiyyet- ve -mahlukiyyet- kelimelerinin konuyla bağlantısını açıklar mısınız? 

Tarih: 15.05.2014 17:20:49
Okunma: 3983

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"İkinci Nota: Hakîkatdâr bir rüyada gördüm ki, insanlara diyor­dum: “Ey insan! Kur’ân’ın desâtîrindendir ki, Cenâb-ı Hakk’ın mâsivâsından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek derecede kendinden büyük zannetme! Hem sen kendini, hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünki mahlûkāt, ma‘bûdiyetten uzaklık noktasında müsâvî oldukları gibi, mahlûkıyet nisbetinde de birdirler.”" (17. Lema)

Allah'ın masivası, yani O'ndan gayrı her şey kuldur. Yani hepsi yaratılmışlardır. O zaman Mabud ve İlah olamazlar. O zaman onları kendinden büyük görerek ibadet vaziyeti alma. Hem kendini de onlardan büyük görerek kibirlenme. Çünki, hepiniz Allah'ın yarattığı varlıklar olarak O'na kulsunuz.


Yorum Yap

Yorumlar