Soru

Kur'an Okuma Vazifesi

Nur Talebelerinin Kur'an okuma vazifeleri nasıldır?

Tarih: 8.12.2008 00:00:00
Okunma: 3328

Cevap

1- Kur'an okumak ve öğretmek Nur talebelerinin asli görevlerindendir. Bu görev bütün müslümanlar için de geçerlidir. Sevgili Peygamberimiz sav  "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyurmuştur.

2- Bizim bildiğimiz bütün Nur Talebeleri haftada en az bir cüz Kur'an okurlar.

3- Çevrelerindeki herkese Kur'an öğretmek için her fırsatı değerlendirirler. Bu konuda Üstad Bediüzzaman bir mektubunda şöyle der: "Nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur'ân okutmak ve İmân derslerini vermek hizmetiyle meşgul... (Emirdağ Lahikası)" Diğer bir ifadesi de şöyle: "Her birimiz evladı varsa lâakal (en az) bir veledini yoksa müsteid başka bir çocuğa Kur'ânı öğretmeliyiz. Kendi öğretmese de öğretmek için himaye ve teşvik vasıtasıyla birisini yetiştirmeliyiz.(Rumuzat-ı Semaniye)"

4- Ayrıca Risale-i Nur'dan öğrendikleri bütün Kur'an hakikatlerini yaşamaya ve etraflarına da öğretmeye çalışırlar. "bizler, Kur'an'ın kainat vüs'atindeki elmas gibi hakikatlerine çalışıyoruz.  (Tarihçe-i Hayat)"

5- Kur'an'ı okumakla kalmayıp Kur'an alfabesi ile yazılan Osmanlıcayı da okuyup yazmayı öğrenir ve isteyen herkese öğretirler. Bu noktada Üstadın bir ifadesi de şöyledir: "Risale-i Nur'un mühim bir vazifesi, alem-i islamın ekseriyet-i mutlakasının yazısı ve hattı olan huruf-u Arabiyeyi (Arab harflerini) muhafaza etmek olduğundan... (Emirdağ Lahikası)"


Yorum Yap

Yorumlar