kategorisindeki sorular

Bu dehşetli zamanda Risale-i Nur'a talebe olmanın yahut onu okumanın bizim hayatımıza kattığı katkılar nelerdir? Kısa bir şekilde nasıl özetleyebiliriz?
Sikke-i Tasdik Hizmet mektupları sayfa 178 de geçen “İmamı Ali kerremallahu vechehu keremetkarane ve takdirkarane üç ihbarıyla…” denilen yerde bahsedilen 3 ihbar nedir?
Osmanlıca Emirdağ Birinci cild 96. Mektubunda bahsi geçen 12 kahraman kardeşler kimlerdir? Yani üstadımızın varisleri kimler?
"Kur’an ayetlerinin de işaretiyle imanla kabre girmektir." (Emirdağ Lahikası) Bu ayet hangisidir ve burayı izah eder misiniz?
Ben ilk risaleleri tanıdım üstadı ve eserlerini seviyor ve okuyorum. Fakat hep tasavvufa da yakındım sufi yaşam tarzını benimsemiştim öyle yaşıyordum. Sonra sofi biri çıktı karşıma ve Peygamber torunu Gavs'tan söz etti sofinin böyle bir yere bağlı olduğunu bilmiyordum o zamana dek, onu bir yaşam tarzı sanıyordum, tasavvuf eserlerine de ilgim vardı okuyordum. Gavs'ı şeyh Bediüzzaman'ı üstad bilmemd
Risalelerin bir okuma sırası var mıdır?
Risale-i Nurda kaç çeşit Salavat-ı Şerife vardır? Bediüzzaman hazretleri Salavat-ı Şerife'ye nasıl bir anlam yüklüyor? Risale-i Nurdaki Salavat-ı Şerifeler derlenip toplanmak istense hangi eserler ele alınmalıdır?
Risale-i nurda gecen delil metodları nelerdir?
Mektubat 2 Hutbe-i Şamiye Tercümesi sayfa 437 de son kısımda Üstadımızın bahsettiği “kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak” dediği risale yazılmış mıdır? Yazılmışsa hangi risaledir?
Risale-i Nur, Hakaik-i İslamiye'ye dair ihtiyaclara nasıl kafi geliyor?