kategorisindeki sorular

Yazı yazmamanın zararı nedir?
Osmanlıca Risale-i Nurlar'da cümlelerin üzerine çekilen kısa çizgilerin önemi nedir? Bu çizgiler Osmanlı zamanında da kullanılıyor mu idi?
Risale-i Nuru Osmanlıca okumanın lüzumunu nasıl anlatabiliriz?
Kurandaki tevafuk, ilk olarak Kayışzade hafız osman efendinin ve akabinde Hüsrev Efendinin Kuran'ı yazmasıyla inkişaf etmiştir. Peki bu tevafukun bunca zaman sonra görünür hale gelmesinin hikmeti nedir? neden Kuranın nazil olduğu zamanlarda veya o zamana daha yakın bir vakitte bu tevafuklar aşikar olmadı ve gizli kaldı?
Risale-i Nur yazısını islam harflerini muhafaza ve unutulmuş bir sünnetti ihya etmek için yazdığımızı söylediğimiz zaman karşı taraftan "İslam yokken de cahiliye devrinde bu harfler 'Arap alfabesinde' kullanılıyordu." demesine karşın nasıl bir cevap vermemiz lazım? 
Risale-i nur'u yazmak nasıl sünnet oluyor. Bir hadisi şerif var mıdır?
1- Risale-i Nur abdestsiz yazılabilir mi? 2- Yazı yazmak noktasında biraz geriyim. Yazı meselesini biraz izah eder misiniz?
Risale-i Nur hizmetinde neden yazı vardır veya niçin yazı yazıyoruz?
Risale-i Nur hizmetinde yazı için neden mürekkep ve divit kullanılıyor?
Risale-i Nur nasıl yazılmıştır?