Soru

Kaza Namazı Olan Kişinin Vitir Namazı Kılması

Selam Aleyküm, benim çok kaza namazım var. Kaza namazı olan kişi vitir namazı kılabilir mi? Yoksa önce kaza namazlarını kılması gerekir mi?

Tarih: 19.03.2024 21:52:48

Cevap

Vitir namazının dayanağı Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Vitir her müslüman üzerine bir vazifedir.” [1] buyurmuş, günün kılınan son namazının tek (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir.[2] Vitrin kılınma vaktine ilişkin olarak da sabah namazının sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakti önermiştir.[3] Bununla birlikte gece uyanamayacağından endişe edenlerin yatmadan önce kılabileceklerini belirtmiştir.[4]

Vitir namazının Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhî mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekât sayısı, kılınma şekli ve kunut dualarıyla ilgili bazı farklılar vardır. Bu farklılıkların temel nedeni her mezhebin esas aldığı rivayetlerin farklı oluşudur. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, kesin ve bağlayıcı bir şekilde ama “zannî” delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir.[5] Diğer mezheplere göre ise vitir, “sünnet” namazlardandır.[6] 

Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vacibdir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Namaz Kitabı) Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir. (Din İşleri Yüksek Kurulu)

Anlaşılacağı üzere hanefi mezhebine göre vacip olan bir namazın daha sonradan kaza edilmesi gerekiyorsa, elbette onun terkedilip yerine kaza namazı kılınması; vaktinde kılınması gereken başka bir namazı kılmayarak günaha girmek anlamına gelmektedir.


[1]  Ebû Dâvud, Salât, 338; Nesâî, Salâtu’l-Leyl, 40

[2] Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 53

[3] Tirmizî, Vitr, 12; Ebû Dâvûd, Vitr, 8

[4] Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 21

[5]  Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâi’, II, 220; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, II, 40

[6] İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 402


Yorum Yap

Yorumlar