Soru

Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın Semadan İnmesi

Ahirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (asm.) ile amel edecek mealindeki hadîsin manası nedir?

Tarih: 30.05.2008 00:00:00
Okunma: 4568

Cevap

Ahirzamanda, hakikî İsevîlik dini tekrar ortaya çıkacak, yani hâl-i hazır Hristiyanlık dini arınarak, hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak, İslâmiyetin hakikatleri ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Hristiyanlık Kur'ana uyarak, İsevîlik tâbi' ve İslâmiyet metbu' yani imam makamında olacak; hak din bu birleşme neticesinde çok büyük bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet bu ittifak neticesinde, dinsizlik cereyanına galip gelerek dağıtacak bir durumda iken; bedeniyle birlikte semavat âleminde bulunan İsa Aleyhisselâm’ın şahsı yeryüzüne inerek İsevi ruhaniler arasındaki o hak din cereyanının başına geçecektir. Böyle olacağını, en doğru haberci olan Hz. Muhammed (sav), her şeye kudreti yeten Allah’ın vâdine binaen haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Allah va'detmiş, elbette yapacaktır. (Bkz. Mektubat, 15. Mektub)


Ek Soru

Şu an Hz. İsa a.s yeryüzünde vazife başında mıdır? Şayet vazife başındaysa bunu nasıl anlarız?

Tarih: 16.05.2009 00:00:00

Ek Cevap

Risale-i Nur'daki şu cümle İsa as.ın gelişinin açıktan bilinemeyeceğine işaret ediyor. "Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı (yakınındaki seçme insanlar), nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde (açıkça) herkes onu tanımayacaktır."

işte bu sebebe binanen şu anda yeryüzünde midir sualine hiç bir zaman kesin bir cevap verilemez. Ancak ahirzamanda geleceği bildirildiğinden şu anda gelmiş olmasına ihitimal dahilinde olarak bakılabilir.


Ek Soru

İsevilik hak olarak tekrar yürürlüğe gireceğine göre iki tane hak din mi olacak? Tek hak din islamiyet değil mi?

Tarih: 29.08.2009 00:00:00

Ek Cevap

Öncelikle ileri sürülen hükümde hata var. Sonra bu hatalı hükme dayanarak yanlış bir soru sorulmuş.

Yukarıdaki şu cümleye dikkat ediniz: "manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir."

Burada anlatılan şey, hristiyanlığın önce hurafelerden sıyrılacağını, ardından İslamiyete inkılab edeceğini söylemektedir. Bu durumda yine bir tane hak din sözkonusudur.


Yorum Yap

Yorumlar