Soru

Dinden Çıkıp Tekrar Müslüman Olan Kişinin Gusül Abdesti Alması Gerekir mi?

Müslüman birisi yanlışlıkla dinden çıkarsa kelime-i şehadet getirmesi yeterli mi? Yoksa gusül alması da gerekir mi?

Tarih: 6.04.2023 14:07:32
Okunma: 403

Cevap

İslâm dinine yeni giren kimsenin gusül abdesti alması müstehabtır. Fakat Müslüman olmadan önce cünüplük veya hayız halinin bitmesi gibi gusül almayı gerektirecek bir durum varsa gusül alması farz olur. Şafiî ve Hanefî mezhebinin görüşü bu şekildedir. 

Malikî ve Hanbelî mezhebine göre; Müslüman olmadan önce guslü gerektiren bir durum olsun ya da olmasın, her halükârda bu kimsenin gusül etmesi gerekir.[1]

Kaldı ki dinimiz İslâm, kötü bir söz söylendikten sonra ya da bir günah işlendikten sonra bile abdest almayı hatta gusül almayı müstehab kabul edip tavsiye etmektedir. Özellikle irtidat gibi (dinden çıkmak) çok büyük bir günahtan dönüldükten sonra gusül abdesti alınması müstehab ve güzel bir uygulamadır. Yeter ki irtidat esnasında abdesti veya guslü bozacak bir fiil meydana gelmiş olmasın. O vakit abdest şart olur.


[1] Zeydân, el-Camî' fî'l-Fikhi'l-İslâmî I, 99.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar