Soru

Fatır 27. Ayetin Tefsiri

Kur'anda bir ayette mealen biz dağların başında ayrı ayrı renklerde yollar yaptık diyor. Bu ne demektir?

Tarih: 27.09.2009 00:00:00
Okunma: 2742

Cevap

“Dağlardan da beyaz, kırmızı, renkleri farklı ve simsiyah yollar (yaptık).” (Fatır, 27)

Bu ayetin tefsirinde Fahr-i Razi şu izahaları yapmıştır:

“Cenâb-ı Hak, "Dağlardan da, beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar (yaptık)" buyurmuştur. Sanki birisi, "Meyvelerin farklı farklı oluşları, bölgelerin farklılığından kaynaklanmaktadır. Baksana zâferan ve benzeri bazı bitkiler, her yerde yetişmezler" demiş de, bunun üzerine Cenâb-ı Hak, "Bölgelerin, toprakların farklılığı da, ancak Allah'ın iradesiyledir. Aksi halde meselâ niçin bazı dağlarda kırmızı, beyaz yerler ve yollar olmuştur?" demiştir…

Cenâb-ı Hak, bu ayetin başında, "Onunla meyveler çıkardığımızı görmedin mi?" buyurunca, meyve çıkarma işinin bizzat kendisi, ilahî kudretin delili oldu. Daha sonra buna ilave bir açıklamada bulunarak, "çeşit çeşit..." dedi. Aynen bunun gibi, dağların bizzat kendileri de Allah'ın kudret ve iradesinin delilleridir. Çünkü dağların, yeryüzünün şurasında değil de burasında olması ve bir kısmının daha alçak, bir kısmının daha yüksek oluşu bakımından şekillerindeki farklılıklar, Allah'ın kudret ve iradesinin delilidir. Cenâb-ı Hak, buna da ilâve bir açıklamada bulunarak, "beyaz beyaz, kırmızı kırmızı... yollar" buyurmuştur ki bu, "Tıpkı meyvelerin bitirilmesi bir delil, renklerinin çeşitli olmasının bir başka delil oluşu gibi, dağların kendileri de, onlarda çeşit çeşit, renk renk yollar oluşu da ayrı birer delildir" demektir.”


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar