Mezhebler kategorisindeki sorular

Son zamanlarda mezhepsizler türedi. Mezhep diye bir şeyi kabul etmiyorlar. İzah eder misiniz?
Cami-Cemevi projesi hakkındaki görüşünüz nedir? Sizce cami ile cemevinin yanyana olmasının bir sakıncası var mı?
Hanefi birisi imama uyduğu zaman imamdan ayrı Şafii gibi fatiha okuması caiz mi? 
Safii mezhebinde başı kaç kere mesh ediyoruz. Bir de namazda itidal tekbirinin hükmü nedir? 
Şafii mezhebindeki bazı kardeşlerimiz namazın sünnetlerini terk edebiliyorlar. Şafii mezhebine uyanların sünnetleri kılmamaları ne kadar doğrudur?
Şafii mezhebine mensub biri cemaat namazında Hanefi imama uyduğu zaman ve imam da kunut okumadığı için bizim de selamdan sonra sehiv secdesi yapmamız gerekiyor mu?
İmam Şafii Hazretlerine göre bir çizme dolusu kan aksa dahi abdest bozulmaz diye söyleniyor. Bu çokluktan kinaye midir? Yani ne kadar olursa olsun bozulmaz manasında mı?
İmam Nevevi kimdir? Muteber midir?
Maliki fıkıhına göre köpek neden caizdir?
Mevdudi'nin kitaplarından istifade edebilir miyiz? Yoksa sakıncalı mıdır?