İbadet / Oruç kategorisindeki sorular

Ramazan ayının gelmesine sevinmek imandandır diye bır söz var.  Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan ayının gelişini nasıl haber vermisdir? Ramazan için nasıl hazırlık yapmalıyız? Bu kıymetli ay için yapılması en fazîletli ameller nelerdir?
Nefsimizi terbiye etmek için ne yapabiliriz? Allah'ın zikri ile nefsi arındırma yolları ile bu hususta din büyüklerinin mücahade uygulamalarından örnekler verebilir misiniz?
"Evet Cenâb-ı Hak, senin ibâdetine muhtaç değil. Hem hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibâdete muhtaçsın. Sen ma‘nen hastasın. İbâdet ise, senin ma‘nevî yaralarına tiryâk hükmünde olduğunu, çok risâlelerde isbat etmişiz." 23. Lema'nın Hatimesinde geçen bu cümleye göre insanın manen hasta olmasını nasıl anlamalıyız?
Üç aylarda hangi günler oruç tutmak faziletlidir? Hz. Peygamberin (sav) uygulaması nasıldı?
Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler Nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Berat Kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
11. Lemanın 11. Nüktesinin 1. Meselesindeli nafile sünnetlerin tagyir ve tebdili meselesini nasıl anlamalıyız? İzah eder misiniz?
Kişi dinden çıkacak fiil ya da sözde bulunsa fakat bunun dinden çıkmaya neden olduğunu bilmese ve dinden çıkma kastı da yoksa fakat namazlarını ibadetlerini yapmaya devam etse, yine de dinden çıkmış olur mu? 
Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
Bir bayanın erkeğe tebliğde bulunması, telefonda İslâmı anlatması caiz midir?