Günümüzde koruyucu aile olmanın hükmü nedir? Mahremiyet noktasında uygun değil diyenler var. Peygamberimiz Hz Ali, Hz. Zey, hz Enes Bin Malik'i evlatlık almadı mı? Bunlar akıl baliğ olunca mahremiyet var deyip evinden attı mı? 
Yoga gibi batıl dinlerde olan (sözde) ibadet ve ritüelleri bir Müslümanın spor, eğlence gibi amaçlarla yapmasının hükmü nedir?
Erkeklerin kısa kollu şekilde namaz kılmasında herhangi bir beis var mıdır?
"Mukîmü's-Sünne" ise, ism-i Ahmedîdir. "Mukîmü's-Sünne" sünneti (Allah’ın kanunlarını) ortaya koyan yerleştiren demektir. Buradaki sünnet tam olarak ıstılah manası nasıl izah edilir?
Cemaatle kılınan bir namazda imam tam rükûya gittiği anda sarığı sarıp bir rekat gecikmek mi yoksa sarığı bırakıp yetişmek mi daha evladır?
Bir kadın sünnettir diye kocasından sakal bırakmasını istemesi, kadın hesabına da bir sevap kapısı olur mu?
Sünnet olan vacip var mıdır?
Miraç Gecesi'nde süt içilmesi sünnettir diye söylüyorlar, doğru mu?
Erkek çocukları kaç yaşında sünnet edilmeli?
Kendimizi korumak açısından çakı vb. şeyler taşımak sünnet midir?